Wiza do Indii dla polaków i cudzoziemców

Wiza do Indii

Wizę do Indii Polacy muszą uzyskać odpowiednio wcześnie. Według nowych przepisów, obowiązkowa czasowa przerwa pomiędzy dwoma turystycznymi podróżami do Indii, wynosząca wcześniej nie mniej niż 2 miesiące, została zniesiona. Aktualnie, po kolejną wizę turystyczną do Indii można zgłaszać się zaraz po wygaszeniu ważności wizy poprzedniej.
Składając dokumenty w Warszawie, otrzymają Państwo od razu wizę dwukrotną na sześć miesięcy, chociaż ostatnio sporadycznie wydawane były również wizy na 60 i 90 dni. Nie są znane konkretne przyczyny takich decyzji. Częściej jednak wydawane są wizy półroczne (6-miesięczne).
Co jeśli samodzielnie pragnie się uzyskać wizę?
W takim przypadku występują dwa warianty: osobiście złożyć dokumenty w konsulacie w Warszawie lub zwrócić się do naszej agencji turystycznej.
Podstawowym plusem samodzielnego starania się o wizę jest oszczędność środków finansowych. W tym wypadku konieczne będzie również samodzielne przedstawienie dokumentów potwierdzających rezerwację noclegu na terenie Indii oraz kopii biletów lotniczych.
W przypadku braku biletów lotniczych uzyskanie podobnego potwierdzenia dostępne jest w naszym biurze turystycznym, jak i w wielu innych agencjach turystyczych, które zapewniają taką możliwość, okazując pomoc przy wypełnieniu ankiety do złożenia wniosku o wizę. 

System wizowy w Goa.


Aby odwiedzić kurorty w Indiach, również potrzebna jest wiza standardowa pozwalająca na wjazd do kraju, chociaż występuje też inny jej wariant. Wizę w rejon Goa, nie wydaje się w dniu przyloty. W Goa działają decyzje czasowe na pobyt, wydawane na okres nie dłuższy niż 15 dni. Przygotowywane są one z pomocą biur turystycznych i przeznaczone są dla grup nie mniejszych niż 4 ludzi. Po przyjeździe do Goa należy złożyć paszporty w depozycie w urzędzie migracyjnym. Ten typ decyzji czasowej oficjalnie nie jest możliwy do samodzielnego uzyskania.
Podstawowe rodzaje wiz do Indii

Wiza turystyczna do Indii


Wiza turystyczna – wydawana jest w celu wizyty gościnnej, czy też podróży wypoczynkowej. Otrzymać ją można jedynie przebywając poza granicami kraju docelowego. Tego rodzaju wiza nie podlega przedłużeniu, poza wyjątkowymi sytuacjami, związanymi z urazami zdrowotnymi.
Nie należy nadużywać prawa i starać się o otrzymanie nieważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wizę obywatele polscy mogą uzyskać na terytorium Polski, a także w innych krajach, takich jak np. Indonezja lub Tajlandia.
Podstawowe dokumenty, jakie złożyć należy w konsulacie, to paszport, wypełniona ankieta wizowa, zdjęcie w kolorze, bilety lotnicze w dwie strony, potwierdzone pieczątką zarezerwowanie noclegu w hotelu lub list od osoby zapraszającej potwierdzającej przyjęcie na nocleg, a także kopię dowodu osobistego.


Wiza pracownicza do Indii


Wiza pracownicza potrzebna jest wysoce zaawansowanym specjalistom, wykonującym kontrakty firmowe na terenie Indii lub posiadającym oficjalne zaproszenie do pracy w Indiach.


Wiza biznesowa do Indii


Wiza biznesowa lub wiza-biznes, potrzebna jest tym osobom, które pragną odwiedzić Indię w celach związanych z pracą, w tym w celu szkolenia w różnego typu organizacjach. Do standardowego spisu wymaganych dokumentów (wypełniona ankieta wizowa, dwa zdjęcia i paszport), potrzebne jest przedstawienie biletów lotniczych w dwie strony z dokładnymi datami przylotu i wylotu, list zapraszający od firmy, która organizuje wyjazd, potwierdzenie wraz z pieczątką o zarezerwowaniu noclegu w hotelu oraz dodatkowy dokument od polskiej organizacji w języku angielskim, która współorganizuje wyjazd.


Wiza studencka do Indii


Wiza studencka wymagana jest przy ubieganiu się o studiowanie na jednym z indyjskich uniwersytetów, który jest oficjalnie zarejestrowany w kraju. Wiza ta może być przedłużona bezpośrednio w zależności od czasu trwania semestru uczelnianego, na podstawie przedstawionych dokumentów uzupełniających, uzyskanych w procesie rekrutacji. Do podstawowego spisu wymaganych dokumentów potrzebne będzie również potwierdzenie posiadania odpowiednich środków finansowych( np. wyciąg z konta bankowego), pozwalających na przebywanie na terenie Indii w całym okresie pobierania nauki.
Taki sam zestaw dokumentów jest wymagany do złożenia przez uczestników kursów badających indyjską kulturę wedyjską, ćwiczących jogę itd., oraz przechodzących wszelkiego rodzaju szkolenia w oficjalnych ośrodkach edukacyjnych w kraju.


Wiza tranzytowa przez Indie


Wiza tranzytowa wymagana jest wtedy, gdy planowany jest przymusowy postój na terenie Indii (do 72 godzin), podczas podróży do innego kraju. Okres ważności tej wizy wynosi 15 dni. Wizę tego typu uzyskać należy przed przyjazdem do Indii. Spis dokumentów uzupełnia się o bilety lotnicze oraz wizę otrzymaną do kraju docelowego, do którego zmierza wnioskujący.

Niewiele z historii Indii

Indie nigdy nie przestają zadziwiać i porażać turystów swym bogactwem wrażeń. Można tu zobaczyć wszystko, jak porażające bogactwo i piękne plaże oraz przerażającą nędzę. Wszystko to razem żyje w pełni normalnie nie przeszkadzając sobie nawzajem.
To czarujący kraj z bogatą historią i bardzo kolorową kulturą, o której opowiedzą Wam pomniki i święta jeśli w takowe będziecie obecni. W trakcie pojedynczych odwiedzin nie sposób poznać Indii. Przyjeżdżają tutaj wszyscy ci którzy lubią egzotyczne i jaskrawe wrażenia, a także ci którzy przyjeżdżają tutaj aby znaleźć tak zwane <<święte prawdy>>

Kontynent azjatycki zadziwia i poraża z wielu przyczyn. Przede wszytkim rozmiarami – największy na świecie kontynent, zajmuje jedną trzecią powierzchni suchego lądu Ziemi (ponad 44,2 mln. km2 ) Azja jest na tyle ogromna, że niektóre z jej regionów są oddalone od morza ponad 2500 km.
Oprócz tego, Azja jest silnie pofragmentowana – wyspy i półwyspy zajmują ¼ jej powierzchni. Uwagę zwraca na siebie także dobrze rozwinięta linia brzegowa. Budowa geologiczna i powierzchnia jest bardzo urozmaicona, występują fragmenty starej dekambryjskiej tarczy (na przykład Dekan), a także młodo wyniesione grzbiety gór Himalajów i Karakorum. Azja posiada największą rozpiętość wysokości na Ziemi: jest tu najwyższy szczyt (Mount Everest 8848 m npm) i największa depresja na Ziemi (Morze Martwe -405 m pod poziomem morza). Rów Filipiński u brzegów Filipin ma ponad 10,5 km głębokości.
Tak ogromny obszar kontynentu naturalnie wpływa na warunki klimatyczne. W Azji występują wszystkie strefy klimatyczne od polarnej na północy Syberii do wilgotnej strefy równikowej w Indonezji. Roślinność wykazuje silne właściwości strefowe. Azja jest także ojczyzną wielu kultur roślinnych: trzciny cukrowej, ryżu, pszenicy, pomarańcz, cytryn i innych warzyw. Podstawową rośliną uprawną jest ryż (uprawiany na większości terytorium Chin, Indii, i południowo – wschodniej Azji). Znaczna część ludności Azji zamieszkuje na obszarach wiejskich, dzięki dobrze rozwiniętej gospodarce rolnej, chociaż w południowo – wschodniej Azji coraz więcej ludzi migruje do miast.
 


Niestandardowe rodzaje wiz do Indii


Istnieją również inne rodzaje wiz, przeznaczone w celu odwiedzenia Indii w innych celach takich jak: wizyta krewnego, działalność badawcza, przeprowadzenie międzynarodowych seminariów i konferencji, realizacja i produkcja filmów oraz podobne kategorie. Wizy tego rodzaju wydawane są po dostarczeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających cele takiej wizyty.
Pełen spis dokumentów potrzebnych dla konkretnego typu wizy, dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Ambasady Indii w Polsce. Jeśli nie czują się Państwo na siłach i nie chcą Państwo starać się o indyjską wizę samodzielnie (w tym przygotowywać dokumenty i przedstawiać niezbędne dla podróży informacje), nasi eksperci od spraw wizowych oferują Państwu pomoc w realizacji wszelkich niezbędnych wymagań oraz w przygotowaniu niezbędnych w Państwa indywidualnym przypadku dokumentów potrzebnych dla uzyskania pozytywnej decyzji na otrzymanie wizy.

Okres ważności wizy do Indii


Wizy turystyczne pozwalają na pobyt w Indiach na okres od 1 do 6 miesięcy. Dla wszystkich pozostałych przypadków termin ważności wizy będzie się różnił w zależności od dostarczonych dokumentów i celu podróży.
Występują wizy jednokrotnego i wielokrotnego wjazdu. Przy uzyskiwaniu wizy na okres 1 roku lub dłuższy, wymagane jest przedstawienie wyników badań na brak obecności we krwi wirusa HIV.


Wiza staje się ważna z dniem jej wprowadzenia do paszportu. Najczęściej dokonuje się tego na drugi lub trzeci dzień po tym, jak złożono wniosek. Daty ważności będą wydrukowane na wizie i uważane za wiążące. Wizy nagłe są wydawane w wyjątkowych przypadkach, dlatego należy mieć to na uwadze podczas planowania swojej podróży. Wiza staje się ważna począwszy od daty, w której dokumenty był rozpatrywany w konsulacie  i od dnia w którym otrzymał decyzję pozytywną.
Wizy turystyczne w żaden sposób nie mogą zostać przedłużone. Informację o tym można znaleźć na samej wizie, z tego też powodu zalecamy czujność. Wszelkiego rodzaju oferty przedłużenia wizy na pobyt w Indiach bardzo często są oferowane przez oszustów. 

 

Jak wygląda wiza indyjska?

Wiza indyjska – z wyglądu przypomina wielką naklejkę, która zajmuje całą stronę w paszporcie. Dokumenty potrzebne do zaproszeń i wymagania do nich.
Podczas składania wniosku wizowego, z początku należy wypełnić specjalną ankietę, znajdującą się na stronie biura konsularnego w Indiach, a następnie przygotować zestaw niezbędnych dokumentów:
1.  Ważny paszport, o terminie ważności nie mniejszym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku i z minimum dwoma czystymi stronami na wizy.
2. Kopia strony z paszportu, na której znajduje się fotografia.
3. Fotografia w kolorze i odpowiednim formacie 35 x 45 mm.
4. Ksero dowodu osobistego
5. Ksero biletów lotniczych wlotowych i wylotowych (mogą zostać dostarczone w wersji elektronicznej lub w inny sposób potwierdzający planowaną trasę).
6. Elektronicznie wypełniona ankieta na stronie urzędu konsularnego Indii (wydrukowana w 1 egzemplarzu z podpisem wnioskodawcy, okres ważności ankiety po wydrukowaniu to 1 miesiąc licząc od daty wypełnienia).
7. Wydrukowane potwierdzenie zarezerwowanego noclegu w hotelu lub potwierdzone notarialnie pismo zapraszające od strony zapraszającej w Indiach, a także kopia paszportu tej osoby wraz ze zdjęciem i miejscem zamieszkania.


Dla pracowników medialnych dodatkowo potrzebne jest dostarczenie specjalnego formularzu, wypisanej na firmowym papierze od pracodawcy, na której przedstawione zostanie stanowisko wnioskodawcy, w tłumaczeniu na język angielski.
W przypadku gdy obywatel Polski wcześniej posiadał obywatelstwo innego kraju, konieczne jest przedstawienie dodatkowego wniosku przeznaczonego dla obcokrajowców.

Wymagania dotyczące dołączonych do wniosku zdjęć:
- zdjęcie w kolorze.
- rozmiary zdjęcia 35x45mm (rozmiar paszportowy). Czasami urząd wizowy może wymagać zdjęcia o rozmiarze 5x5cm, jednak zazwyczaj przyjmowane są również mniejsze rozmiary.
- zdjęcia matowe, niebłyszczące.
- bez ramek i narożników.
- na zdjęciu przedstawiona jest na pierwszym planie twarz na białym tle, a twarz zajmuje na zdjęciu około 3 cm od szczytu głowy do punktu na podbródku.


Wskazówki dotyczące wypełnienia ankiety


Istnieje adres elektroniczny urzędu konsularnego Indii, na którym znajduje się ankieta wizowa online, przygotowana do wydrukowania w odpowiednim rozmiarze i na osobnych stronach. Podpis należy złożyć w dwóch oddzielnych miejscach (podpisy nie powinny wychodzić za wyznaczone do tego celu miejsca). Podpis powinien być identyczny z tym, jaki widnieje w paszporcie. Zdjęcie dołączane jest jedynie do dokumentów, które przesyłane są do rozpatrzenia. Nie jest dodawane do ankiety.
Podczas wypełniania ankiety na stronie zaleca się używanie takich przeglądarek jak Internet Explorer lub Mozilla Firefox.


Informacje wyjaśniające niektóre punkty ankiety:


Za gwaranta za granicą uznaje się hotel lub inne miejsce, w którym zdążono zarezerwować nocleg. Wskazuje się adres i telefon takiego miejsca lub osoby prywatnej.
Jako gwaranta we własnym kraju uznaje się krewnego lub przyjaciela, który w całym okresie przebywania wnioskodawcy na terenie Indii, będzie znajdował się w Polsce.
Seria i numer biometrycznych paszportów zapisywana jest w ankiecie bez luk, w starych próbkach, na okres do 5 lat od dnia wystawienia, wraz z dodaną literą N, która umieszczana jest pomiędzy serią a numerem (dla przykładu 64N123456).
Numer paszportu należy napisać wraz z numerem serii bez odstępów i luk.
Osobom do 14-roku życia, nieposiadającym paszportu, należy wpisać w tym miejscu cyfry z aktu urodzenia.
W miejscu na numer kontaktowy wpisuje się dwa numery, w nadzwyczajnym przypadku identyczny numer  podwójnie. Jednocześnie, jeśli wnioskujący pracuje, powinien wypełnić dodatkowy podpunkt dotyczący pracy.
W liczbie wjazdów powinno się zaznaczyć „double” (tj. podwójne) i wpisać liczbę miesięcy, na jakie planuje się pobyt.
Wskazując rodzaj zawodu lub zajęcia należy być ostrożnym, a dla tych, którzy formalnie nie są zatrudnieni, należy użyć jednego z poniższych:
W wieku przed rozpoczęciem edukacji: Other/Child/No.
Uczącym się w szkole średniej: Other/Child/No.
Studentom: Student/ Father lub Spouse – Dane miejsca zatrudnienia osoby, która odpowiada za wasz pobyt np. ojca lub męża.
Gospodyniom: HouseWife / Father lub Spouse – Dane miejsca zatrudnienia osoby, która odpowiada za wasz pobyt np. ojca lub męża.
Indywidualnym przedsiębiorcom: Business Man / Business Person – dane Waszej firmy.
Dla osób bez stałego miejsca zatrudnienia: Un-employed/ No.
Emerytom: Retired / No
Jako miasto urodzenia należy podać dokładną lokalizację. Jeśli wnioskodawca urodził się w kraju, który dzisiaj widnieje pod inną nazwą (np. ZSRR – Rosja) to należy podać jego współczesną nazwę.
Cechy szczególne wizy
Na terytorium Indii obywatele Polski mają prawo swobodnego przemieszczania się, poza rejonami, które zamknięte są dla obcokrajowców. Do takich zaliczają się niektóre rejony stanów Arunachal Pradesh i Manipur, Mizoram i Sikkim, Nicobar i Andamany. Aby odwiedzić te rejony, konieczne jest wcześniejsze otrzymanie specjalnych pozwoleń.

Należy wspomnieć o możliwości otrzymania dokumentu, który pośród obcokrajowców nazywany jest „wizą przybycia”, która faktycznie spełnia funkcję czasowego pozwolenia na przebywanie w rejonie GOA.
Obcokrajowcy mogą otrzymać takie pozwolenie o nazwie TLF/TLP ((Temporary Landing Facility/Temporary Landing Permit), po przybyciu na lotnisko Dabolim. Prawodawstwo Indii zezwoli na wydanie takiego dokumentu, jeśli grupa turystów jest nie mniejsza niż 4 osoby, a wycieczkę organizuje poprzez biuro turystyczne indyjskiego operatora. Jednocześnie, na granicy od przyjeżdżających turystów wymagane jest pozostawienie paszportów w depozycie, a w ich miejsce otrzymuje się dokument zwany TLF/TLP. Przed wylotem z kraju turystom zwraca się paszporty na podstawie TLF/TLP. Jakiekolwiek inne powody wydania TLF / TLP są nielegalne.
Należy wiedzieć, że przemieszczanie się poza terytorium GOA z taką decyzją czasową jest zabronione. Naruszający to prawo trafiają na „czarną listę” i mogą zostać deportowani z Indii.

Należy również wspomnieć, że takiego określenia jak np. „wiza w Goa” oficjalnie nie ma. Ne istnieją również wizy dla innych oddzielnych rejonów kraju. Odwiedzenie dowolnej części Indii jest możliwe na podstawie wizy indyjskiej, która może być rodzaju biznesowego, turystycznego itd. Rodzaje wiz indyjskich są podzielone nie w zależności od konkretnego rejonu odwiedzin, a od ich celu.