Program sponsoringu dla Ukraińców do Wielkiej Brytanii (Homes for Ukraine)

Program sponsoringu dla Ukraińców do Wielkiej Brytanii (Homes for Ukraine)


«Domy dla Ukrainy» to nowa możliwość uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii. Został uruchomiony w marcu 2022 roku, aby wesprzeć osoby poszukujące nowego, bezpiecznego miejsca do życia z powodu rosyjskiej inwazji. Z tym typem wizy będziesz mógł mieszkać, pracować lub studiować w Wielkiej Brytanii, a także otrzymać pomoc finansową od rządu.
Dlaczego "sponsoring"? Ponieważ głównym wymogiem do jego uzyskania jest posiadanie sponsora - kogoś, kto mieszka w Wielkiej Brytanii i kto może zapewnić Ci zakwaterowanie potrzebne do komfortowego pobytu w kraju.


Co jest potrzebne, aby ubiegać się o sponsoring?

  1. Osoba, która będzie sponsorem Ukrainca. Nie musi to być krewny - może to być ktokolwiek, kogo wcześniej nie był znajomy.
  2. Musi zapewnić zakwaterowanie przez co najmniej 6 miesięcy.
  3. Musisz mieć obywatelstwo ukraińskie LUB być bezpośrednim krewnym obywatela Ukrainy, który również jest w programie (jeśli wniosek jest jeszcze w trakcie rozpatrywania, nie jest to problem). Za osobę najbliższą uważa się: małżonka lub partnera w związku partnerskim, partnera niepozostającego w związku małżeńskim (jeśli jesteście w związku i mieszkacie razem od co najmniej 2 lat), dziecko do 18 roku życia, rodzica (jeśli dziecko nie ukończyło 18 roku życia), narzeczonego lub uznanego partnera w związku partnerskim.
  4. Musisz być spoza Wielkiej Brytanii.
  5. Znajdujecie się na Ukrainie lub przenieśliście poza jej granice, ale nie później niż 1 stycznia 2022 r.

 

Kto może być sponsorem dla Ukrainca?

 

  1. Osoba, która ma 18 lat.
  2. Posiadać pozwolenia na legalny pobyt w UK przez co najmniej 6 miesięcy
  3. Osoba, ktora potrafi udowodnić swoją tożsamość (paszport, prawo jazdy itp.).
  4. Ma wolne miejsce zamieszkania lub przynajmniej wolny pokój, w którym można się zatrzymać (na co najmniej 6 miesięcy) i to udowodni.
  5. Ktoś, kto przejdzie kontrolę bezpieczeństwa.

 

Wiza sponsorska dla Ukrainca - pozwoli na maksymalnie 3-letni pobyt w Anglii. Do ubiegania się o ten rodzaj wiza sponsorska dla Ukrainca wymagany jest Angelskyj wniosek wizowy.  Trzeba szczególnie ten wniosek przygotować i dokładnie sprawdzić gdyż będzie przygotowany źle może nastąpić odmowa i nigdy nie poskutkuje w otrzymanii następnych wiz.
Cały proces przygotowania dokumentów od sponsora też przybiega pod pilnym okiem naszej firmy. Następnie będziecie musieli oddac swoje dane biometryczne  Ewentualnie możemy zrobić tylko pozwolenie na wjazd bez wklejanie wizy do paszportu wtedy państwo nie musicie w ogóle do nas przyjeżdżać na oddanie danych biometrycznych oraz odcisków papilarnych). W przypadku gdy państwo chcecie zrobić wizę do paszportu musicie przyjechać do nas na oddanie danych biometrycznych System który pobiera dane biometryczne  znajdują się w krajach europejskich, w szczególności w Warszawie, w Polsce.
 

Ponadto na drodze do uzyskania wizy uchodzą do UK trzeba wykonać jeszcze kilka kroków.

Jeśli nie chcesz się zgubić na tej drodze, skontaktuj się ze specjalistami NIKITA FIRST. Przeprowadzą z Tobą konsultacje, wypełnią wniosek i przygotują niezbędne dokumenty.
Jeśli nie masz sponsora, a chciałbyś wziąć udział w programie Sponsoring dla Ukraińców, eksperci NIKITA FIRST również mogą pomóc Ci w znalezieniu sponsora dla Ciebie.
Ten program to świetny sposób na uzyskanie wizy do Wielkiej Brytanii i zdobycie nowego doświadczenia w jednym z wiodących krajów świata. Dla przypomnienia, jeśli masz krewnych w tym kraju, możesz ubiegać się o wizę w ramach Programu Rodzinnego dla Ukraińców.

 

 

Спонсорская программа для украинцев в Великобританию (Homes for Ukraine)

Спонсорская программа для украинцев (Homes for Ukraine) - это новая возможность получить визу в Британию. Ее создали в марте 2022 года для поддержки тех, кто из-за российского вторжения ищет новое безопасное место для жизни. Благодаря такому типу визы вы сможете жить, работать или  учиться в Британии, а также  получать финансовую помощь от государства.

Почему "спонсорская"? Потому что главное требование для ее получения - это наличие спонсора - человека, который проживает в Британии и может подтвердить предоставление вам жилья, необходимого для вашего комфортного пребывания в стране.

 

Что необходимо для подачи на спонсорскую программу?

 

Человек, который будет вашим спонсором. Это не обязательно должен быть ваш родственник - может быть лицо, которого вы не знали раньше.
Он должен предоставить жилье на период не менее 6 месяцев.
Вы должны иметь украинское гражданство ИЛИ быть ближайшим родственником гражданина Украины, который также участвует в этой программе (если заявка еще в процессе рассмотрения - это не проблема). Ближайшими родственниками считаются такие люди: супруг или гражданский партнер, неженатый партнер (если вы состоите в отношениях и живете вместе не менее 2 лет), ребенок до 18 лет, родитель (если ребенку нет 18 лет), жених (невеста) или предполагаемый гражданский партнер.
Вы должны находиться за пределами Великобритании.
Вы находитесь в Украине или выехали за ее пределы, но не позднее 1 января 2022 года.

 

Кто может быть спонсором?


Тот, кто имеет 18 лет.
Имеет разрешение на легальное пребывание в Британии на период не менее 6 месяцев (это может быть гражданин любой страны).
Может подтвердить свою личность (для этого необходимо подать паспорт, водительские права и т.д.).
Имеет свободное жилье или по крайней мере свободную комнату для проживания (минимум на 6 месяцев) и подтвердит это.
Тот, кто пройдет проверку на на благонадежность и безопасность.


Виза по спонсорской программе даст возможность находиться в стране до 3 лет. Для подачи на этот тип визы необходимо заполнить онлайн-форму. Ее также может заполнить ваш спонсор, но делать это необходимо от вашего имени. Потом вам необходимо будет сдать биометрические данные (если в сообщении, которое получите после подачи заявки, не будет писать по-другому). Сделать это можно в визовых центрах, которые находятся в европейских странах, в частности в Варшаве, Польша.
Кроме того, есть еще несколько шагов, которые надо сделать для пути к получению визы. Чтобы не потеряться на этой дороге - обращайтесь к специалистам NIKITA FIRST.

Они проконсультируют вас, качественно заполнят анкету и оформят необходимый пакет документов.
Если у вас нет спонсора, но вы хотите принять участие в Спонсорской программе для украинцев, эксперты NIKITA FIRST также могут помочь с этим вопросом и заняться поиском спонсора для вас.


Эта программа - прекрасная возможность получить визу в Великобританию и обрести новый опыт жизни в одной из ведущих стран мира. Напомним, если у вас есть родственники в этой стране, вы можете подать заявку на получение визы по Семейной программе для украинцев.