Apostille i legalizacja dokumentów

 


Legalizacja dokumentów i apostille
Termin "legalizacja dokumentu" obejmuje szereg ściśle określonych procedur formalnych mających na celu nadanie dokumentowi mocy prawnej na terytorium innego państwa. Legalizacja dokumentu wydanego w danym kraju to fakt i możliwość doprowadzenia do organów państwowych innego kraju.

Legalizacja jest konieczna w przypadku przekazywania dokumentów organom państwowym innego kraju. Na przykład dokument wydany w Polsce jest prawnie wiążący tylko w Polsce. Następnie można go przedstawić różnym instytucjom państwowym, ale aby dostarczyć dokument władzom innego kraju, należy go zalegalizować.

Podstawową zasadą legalizacji jest to, że procedura legalizacji przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium państwa, w którym dokument został wydany. Nasza firma świadczy usługi w zakresie legalizacji dokumentów wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wydane przez władze innych państw poza Polską nie mogą być legalizowane w Polsce.