RODO 2018 Nikita First Sp. z o. o.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o sposobie przetwarzania przez nas danych, oraz prawach jakich Pani/Panu przysługują.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nikita First Sp. z o. o. z siedzibą  w Warszawie Warszawa, 02-017 Al. Jerozolimskie 125/127/402B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000690694, akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP: 7010710020, kapitał zakładowy 5,000 złotych, tel  48(22)3906267 tel  48 690956595, e-mail info@nikitafirst.pl

Dane te przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością w celu wypełnienia umów i zleceń powierzonych nam przez Panią/Pana lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. „b” RODO), sprzedaży produktów i usług, w celach marketingowych, promocji  produktów i usług, do komunikacji biznesowej oraz innych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 pkt. „c” RODO), albo też w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Nikita First Sp. z o. o tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz ewidencją umów z osobami, na rzecz których Pani/Pan działa jako ich pracownik/współpracownik (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),

Dane osobowe są przekazywane w ramach ustawowych zobowiązań organom państwowym takim jak administratorzy podatkowi, sądy, organy ścigania. Będziemy także przekazywać niezbędne informacje osobowe w przypadku korzystania z podwykonawców - dotyczy to firm transportowych, dostawców usług pocztowych, wykonawcy systemów informatycznych oraz innych podwykonawców zewnętrznych.

Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych potrzeb. Do profilowania będą wykorzystywane dane znajdujące się w naszych zasobach, na bazie których będzie możliwe opracowanie spersonalizowanej oferty produktowej. Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo ograniczenia przetwarzania
b.  prawo dostępu do treści danych osobowych,
c.  prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d.  prawo żądania usunięcia danych osobowych - "do bycia zapomnianym"
e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f.   prawo do przenoszenia danych osobowych
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem danych celem uzyskania informacji o przetwarzaniu danych lub realizacji praw zawartych w pkt 5:  admin@nikitafirst.pl , lub pisemnie na adres firmy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, o których mowa w pkt 2), przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.
Szczegółowe informację znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej w dziale “polityka prywatności”

Chcielibyśmy poinformować że dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, oraz  zgodnie z literą prawa.

Informujemy też, że przekazując nam dane potrzebne do wypełnienia zlecenia, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie ich przez  Nikita First Sp. z o. o. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Panią/Panem a Nikita First Sp. z o. o. lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a Nikita First Sp. z o. o, przy czym nie jest Pani/Pan osobą zobowiązaną do podania danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi współpracę gospodarczą między Panią/Panem a Nikita First Sp. z o. o. lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a Nikita First Sp. z o. o

Z wyrazami szacunku

 

Zamówienie

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  .d8888b.       d8888   8888888888   d888   
d88P Y88b d8P888 d88P d8888
Y88b. d88P d8P 888 d88P 888
"Y88888" d8P 888 d88P 888
.d8P""Y8b. d88 888 88888888 888
888 888 8888888888 d88P 888
Y88b d88P 888 d88P 888
"Y8888P" 888 d88P 8888888


Enter the code depicted in ASCII art style.