RODO NIKITA FIRST

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nikita First z siedzibą w Warszawie  Zwirki i WIgury B b biuro 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ____________, akta prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie,__________ kapitał zakładowy ___________, tel. 48 0000000, e-mail _________
 
Dane te przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności w celu realizacji umów i zamówień, które nam Państwo powierzyliście lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt "b" RODO), w celu sprzedaży produktów i usług, w celach marketingowych, promocji produktów i usług, w celu komunikacji handlowej oraz innych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nikita First Sp. z o.o., tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz rejestracją umów z osobami, dla których występuje Pani/Pan jako ich pracownik/współpracownik (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 
Dane osobowe są przekazywane w ramach obowiązków prawnych organom państwowym, takim jak administratorzy podatkowi, sądy, organy ścigania. Będziemy również przekazywać dane osobowe, gdy będziemy korzystać z usług podwykonawców - dotyczy to firm transportowych, dostawców usług pocztowych, wykonawców systemów informatycznych i innych zewnętrznych podwykonawców.
 
Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, jak również na potrzeby wewnętrzne. Do celów profilowania wykorzystywane są dane z naszych zasobów, na podstawie których można opracować spersonalizowaną ofertę produktową. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się profanacji Państwa danych w celach marketingowych.
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych
b. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c. Prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych,
d. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych - "bądź zapomniany".
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Prosimy o kontakt z Administratorem Danych w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych lub skorzystania z praw zawartych w punkcie 5: admin@nikitafirst.pl , lub pisemnie na adres firmy.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i realizacji umów zawartych na podstawie pkt 2), przez okres możliwości zawierania takich umów oraz przez okres trwania skutków prawnych tych umów, a także w celu oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "polityka prywatności".
 
Pragniemy poinformować, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z literą prawa.
 
Informujemy również, że przekazując nam dane niezbędne do realizacji Państwa zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Nikita First Sp. z o. o. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Nikita First Sp. z o.o. lub pomiędzy osobą, w imieniu której Państwo działają a Nikita First Sp. z o.o., a Państwo nie są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Nikita First Sp. z o.o. lub pomiędzy osobą, w imieniu której Państwo działają a Nikita First Sp. z o.o..
 
Z wyrazami szacunku