Delegowanie pracowników oraz obcokrajowców do innego państwa Unii

Firma NIKITA FIRST oferuje Państwu usługę pośrednictwa w otrzymywaniu dokumentów niezbędnych przy wysyłaniu pracowników w delegacje na terytorium państw Unii Europejskiej.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nie przyjmujemy nowych zleceń na temat delegowania pracowników w roku 2020!!! Współpracujemy nadal tylko z pozostałymi klientami. Bardzo przepraszamy!!!!! 

Pracownicy nie będący obywatelami Unii Europejskiej a pracujący na jej terytorium muszą każdorazowo otrzymywać pozwolenie na pracę w każdym z poszczególnych krajów UE, w którym pragną ją podjąć. Nie wystarczy tutaj pozwolenie na pracę w jednym tylko kraju Unii Europejskiej, z którego oddelegowuje się pracowników.


Proces delegacji pracowników, którzy zatrudnieni są w Polsce na oficjalnej umowie jako pracownicy konkretnej firmy i posiadają wizę pracowniczą na terytorium Polski, jest wymagany w celu realizacji przez nich kontraktów w innych krajach UE. Tylko oficjalnie oddelegowani pracownicy polskich firm mogą podjąć pracę w kraju innym niż Polska.

Nasi specjaliści, w tym wykwalifikowani księgowi.

Nasi specjaliści, w tym wykwalifikowani księgowi pracujący z polskimi i zagranicznymi firmami, przejawiają gotowość aby Pomóc Państwu w przygotowaniu wniosków i dokumentów potrzebnych dla oddelegowania pracowników do pracy za granicą. Pracownicy nikitafirst.pl udzielają pomocy i wsparcia w rejestracji wniosków delegacyjnych oraz dopełnieniem formalności związanych z ubezpieczeniem i opodatkowaniem pracowników Państwa firmy potrzebnych do realizacji kontraktów w krajach innych niż Polska.
Jest to proces niezwykle istotny i niezbędny przy wysyłaniu swoich specjalistów do firmy o statusie podwykonawcy. Specjaliści Nikitafirst.pl wykonują związane z tym procesem zadania od początku do końca.

Pomagamy w procach delegacji i w przygotowaniu niezbędnych dokumentów dla pracowników-cudzoziemców.

Pomagamy w procach delegacji i w przygotowaniu niezbędnych dokumentów dla pracowników-cudzoziemców, zatrudnionych w polskich firmach.
Polska firma, która podpisała kontrakty i umowy zobowiązujące ją do wykonania określonych zadań w innych krajach UE, zanim wyśle do tych krajów swoich pracowników nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej (obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu itd.), musi zadbać o to, aby posiadali oni poza ważną wizą pracowniczą i umową o pracę, również dokumenty zezwalające na oddelegowanie ich do pracy w innym kraju niż Polska. Nasza oferta w postaci pośrednictwa w tym procesie jest skierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w Polsce i znaleźli nowe rynki zbytu dla swoich produktów i usług w innych krajach UE. Dzięki temu możliwym staje się prowadzenie biznesu i zarabianie poza granicami Polski, odprowadzając podatki i płacąc ubezpieczenie za pracowników tylko w Rzeczpospolitej Polskiej.


Pomagamy na każdym etapie tego procesu, łącznie z dostarczeniem i rejestracją dokumentów oraz formularzy do ZUSu dla każdego pracownika firmy.
W wyniku tego możliwe jest otrzymanie zezwolenia potwierdzającego prawo pracownika do bycia oddelegowanym, a także do realizacji przez niego określonych funkcji za granicami Polski.


Szczególnie istotnymi cechami oddelegowania pracownika za granicę są:


- możliwość oddelegowania pracownika na okres nie dłuższy niż 1 rok.
- opłacanie podatków za pracowników oraz ich pensji poprzez firmę w Polsce, zwalniające z podatku na terenie kraju docelowego.
- pracownicy wykonują za granicą te funkcje, do jakich zostali zobowiązani jeszcze podpisując umowę w Polsc
e.

Przy braku odpowiednich dokumentów w trakcie kontroli podatkowej, zezwalających pracownikowi na pracę w danym kraju, na firmę może zostać nałożona kara nawet do 14 000 euro! Z tego powodu radzimy nie lekceważyć tych kwestii i zwrócić się do nikitafirst.pl ze zleceniem pośrednictwa w procesie przygotowania wszystkich niezbędnych do tego celu dokumentów. Działamy na terenie całego kraju, dokonujemy wszelkich formalności z pomocą naszych biur rozlokowanych w całej Polsce. Dzięki naszej pomocy, specjaliści i fachowcy pochodzący z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii i innych krajów postsowieckich, a pracujący w Państwa firmie, będą mogli zostać oddelegowani do innych krajów UE w celu efektywnego wykorzystania ich możliwości.