Chcę zaprosić gościa z Ghany ,na 2 tygodnie. Czy pośredniczycie Państwo w kompletowaniu dokumentów?

Pytanie w szczegółach

Witam, chcę zaprosić gościa z Ghany ,na 2 tygodnie. Czy pośredniczycie Państwo w kompletowaniu dokumentów i staraniu się o wizę dla gościa ? Jakie dokumenty są potrzebne i koszt usługi.

Odpowiedź

Prosze dwonnic pod tel na stronie.

Inne kwestie o Ghanie

Odpowiedź dotycząca tego pytania na temat WIZA DO GHANY może być nadana tylko płatnie. Prosze dzonnic pod nasz numer!

Dokumenty przyjmuje się:
Od godziny 10:00 do 14:00.

W oddziale konsularnym Ghany w Warszawie we wtorki i czwartki.
Cudzoziemcy podróżujący do Ghany powinni mieć ważną wizę dla wkroczenia na terytorium tego kraju.  Istnieją wizy turystyczne i tranzytowe do Ghany.

Wiza może zostać uzyskana w Konsulacie Ghany w Warszawie lub w innym przedstawicielstwie dyplomatycznym, czy też oddziale konsularnym znajdującycm się za granicą (Praga, Berlin).
Wnioskujący o wizę powinni mieć przy sobie paszport, ważny jeszcze na okres przynajmniej 6 miesięcy. Powinno się również udokumentować posiadanie środków finansowych potrzebnych do przebywania na terenie Ghany, jak również bilety powrotne.
Pomagamy w prawidłowym przygotowaniu i zebraniu niezbędnych dokumentów dla wizy do Ghany.
Mogą Państwo skonsultować się z naszymi ekspertami w każdej kwestii związanej z wizą do Ghany. 
Nasi eksperci zawsze są odpowiednio przygotowani i śledzą wszelkie zmiany w prawie wizowym dotyczącym Ghany.
 

Eksperci od spraw wiz do Ghany firmy „Nikitafirst.pl”
Profesjonalnie pomogą Państwu, przede wszystkim w takich sprawach jak:
- sprawdzenie poprawności przygotowanego zaproszenia lub vouchera,
- wypełnienie ankiety wizowej do Ghany i  rezerwacja terminu jej złożenia,
- przygotowanie niezbędnej polisy ubezpieczeniowej dla podróży do Ghany,
- porady w zakresie złożenia wniosku wizowego do centrum wizowego lub konsulatu Ghany,
- przygotowanie pełnego zestawu dokumentów wraz z tłumaczeniem,
- zasugerowanie konieczności dostarczenia dodatkowych przydatnych dokumentów,
- pomoc w otrzymaniu dokumentów z centrum wizowego lub konsulatu Ghany, bez konieczności Państwa obecności,
- konsultacje prawne w związku ze wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi Ghany,
- znalezienie tłumacza lub przewodnika w Ghanie,
- pomoc w rozwinięciu i zrozumieniu działania biznesu na terenie Ghany.

Osoby wjeżdżające na terytorium kraju jako zwiedzający, nie mogą zostać zatrudnione.
Wizę gościnną można otrzymać na krótki okres (do 3 miesięcy pobytu). Osoby niepełnoletnie, które podróżują bez oficjalnych opiekunów, muszą dostarczyć ich zgodę na taką wycieczkę.
Dla wizy gościnnej potrzebne jest zaproszenie, które zawierać będzie informacje o miejscu pobytu, warunkach i okresie, w jakimktórym wnioskodawca ma przebywać w kraju oraz kto jest osobą zapraszającą (kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby). Jeśli zapraszającymi są osoby krewne, wymagany jest dokument potwierdzający pokrewieństwo.

Wiza biznesowa to jedna z wiz krótkoterminowych. Na jej podstawie przebywanie w Ghanie jest dozwolone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Można wystąpić o nią ponownie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że odpowiednio dostarczy się dokumenty potwierdzające konieczność wizyt w Ghanie. Należy dostarczyć zaproszenie biznesowe. W takim zaproszeniu powinny się znaleźć informację o tym, na jaki okres i w jakim celu zapraszany jest wnioskodawca oraz gdzie będzie w tym czasie przebywać.  Wniosek powinien być złożony wraz z listem rekomendującym lub gwarancyjnym od pracodawcy, sponsora lub partnera biznesowego w Europie oraz z listem zapraszającym od osoby zapraszającej lub tej, która gotowa jest pokryć koszty pobytu wnioskodawcy w Ghanie oraz inne wiążące się z jego wizytą. 

Na imigrację do Ghany prawa nie mają: Przedstawione niżej osoby nie mogą wjeżdżać na teren Ghany:
1. Osoby z chorobami psychicznymi
2. Osoby, uznane przez personel medyczny za zagrożenie dla zdrowia innych. 
3. Osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia osób postronnych.
4. Osoby, przeciwko której zastosowano deportację, która nadal obowiązuje.
5. Osoby skazane w innym kraju wyrokiem sądowym, na podstawie umowy o ekstradycji z 1960 r.
Odwiedzający Ghanę, w punkcie wjazdowym, może zostać zobowiązany do przedstawienia ważnego, międzynarodowego certyfikatu szczepienia przeciwko żółtej febrze.

Opieka zdrowotna dla przybywających do Ghany. Dokumentacja o szczepieniu przeciwko żółtej febrze jest wymagana w przypadku osób wnioskujących o pobyt dłuższy niż 9 miesięcy, które przyjeżdżają z krajów, w których występuje ryzyko zarażenia.

Ośrodki zdrowia w Ghanie są liczebnie ograniczone, zwłaszcza poza stolicą Akrą. Podróżujący powinni nosić ze sobą odpowiednie i niezbędne leki wydane na receptę, wraz z kopiami tych recept, nazwami rodzajowymi leków i nazwami leków zastępczych, które mogą być wydane bez recepty.
W Ghanie popularnie występują również inne choroby takie jak malaria, żółta febra, gorączka denga i są to choroby groźne szczególnie dla europejczyków. Należy zapobiegać ukąszeniom i dokonywać odpowiednich szczepień, ponieważ choroby te występują we wszystkich obszarach kraju. Podróżni powinni nosić i używać środków odstraszających owady, które zawierają przynajmniej 20% zawartości DEET (Diethyltoluamidum), olejek z cytryny eukaliptusa lub IR3535. Malaria jest poważną chorobą, często śmiertelną, a zarazić się nią można w Ghanie o każdej porze roku. Przed podróżą należy omówić z lekarzem najlepsze sposoby i lekarstwa przeciwdziałające zarażeniu się malarią.
Żółta febra i wirus Denga przenoszone są przez ukąszenia komarów.
Żółta febra to najpoważniejsza z tych chorób, mimo tego, że nieczęsto zarażają się nią turyści, to może być ona niezwykle poważna. W 10% zarażonych przypadków prowadzi do śmierci.
Wirus Denga powoduje gorączkę, dreszcze, silny ból głowy i mięśni. Obecnie brak jest szczepień przeciwko wirusie Denga i sprawdzonych sposobów leczenia. Z tego powodu choroba ta jest niezwykle groźna i prowadzi do poważnych, a nawet śmiertelnych przypadków.
Choroby biegunkowe są również popularne wśród turystów, nawet w dużych ośrodkach miejskich czy luksusowych hotelach. Podróżni mogą zniżyć ryzyko biegunki poprzez dokładne mycie rąk i stosowanie środków do ich dezynfekcji zwłaszcza przed przygotowaniem jedzenia lub spożywania go rękami.
Wszystkie zalecane szczepionki, jakie powinno się wykonać przed wyjazdem do Ghany:
Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest zalecane dla wszystkich turystów, którzy chcą zatrzymać się na dłużej niż cztery tygodnie, lub tych, którzy będą podróżować po terenach pozamiejskich, a w szczególności spodziewają się spotkania zwierząt.
Gruźlica to również częsta choroba. Osoby planujące przebywanie w Ghanie powinny rozważyć przeprowadzenie tuberkulinowych testów skórnych przed wyjazdem, jak również powtórzenie tego zabiegu od 6 do 12 tygodni po powrocie z Ghany.
Szczepionka przeciwko Schistosomatozie powodowanej przez robaki pasożytnicze, które rozprzestrzeniają się za pośrednictwem ślimaków w słodkiej wodzie.

Więcej informacji na temat epidemii chorób zakaźnych za granicą lub uzyskanie konsultacji możliwe jest u Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na ich stronie internetowej. Zawarte są tam dodatkowe informacje na temat zdrowia dla podróżnych, w tym szczegółowe informacje o poziomie usług medycznych w konkretnym kraju.

Z chęcią pomożemy Państwu w przygotowaniu wizy i ubezpieczenia waszego pobytu w Ghanie.
 

Podwójne obywatelstwo w Ghanie. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie z 2002 roku, Ghana akceptuje podwójne obywatelstwo. Od tego czasu, Ambasada Ghany odbiera i przetwarza wnioski o podwójne obywatelstwo.

Aby otrzymać obywatelstwo Ghany, należy:

 1. Przedstawić potwierdzenie obywatelstwa Ghany rodziców.
 2. Akt urodzenia wnioskodawcy
 3. Dowód osobisty wnioskodawcy
 4. Paszport wnioskodawcy
 5. Drugi paszport i obywatelstwo drugiego kraju wnioskodawcy
 6. Wniosek i opłata manipulacyjna. 

Wszystkie wnioski będą przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Akrze w Ghanie, gdzie podjęta zostanie ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu podwójnego obywatelstwa.

Wizy wydaje się najczęściej na pobyt krótki – do 3 miesięcy. Mając podstawy do dłuższego pobytu Istnieje możliwość otrzymania wizy rocznej. Dotyczy to przede wszystkim wizy pracowniczej i studenckiej. Wnioski o przedłużenie ważności wizy należy kierować do rozpatrzenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Procedura przedłużenia ważności wymaga:
1. Posiadania ważnego paszportu.
2. Wniosku z urzędu imigracyjnego
3. Dwóch zdjęć rozmiaru paszportowego.
4. List wnioskujący przedstawiający przyczyny przyjazdu (jeśli wnioskuje się o pobyt dłuższy niż 3 miesiące).
5. Bilet powrotny, który potwierdza możliwość opuszczenia kraju przed terminem wygaśnięcia wizy.
6. Dokumenty o inwestycjach w Ghanie (dla potencjalnych inwestorów)
7. Płatność za usługę rozpatrzenia wniosku.
Dla odwiedzających Ghanę konieczne jest uświadomienie sobie, że posiadanie wizy nie jest jednoznaczne z prawem do wjazdu na teren kraju. Każda osoba może spotkać się z odmową wjazdu na teren Ghany, jeśli znajduje się ona w kategorii imigrantów zakazanych lub jeśli nie spełniają oni wymogów wymaganych przez celników w porcie wjazdowym. Władze Ghany nie ponoszą finansowej odpowiedzialności za ewentualne zawrócenie do kraju ojczystego.

Warunki wydania wizy
1. Wszyscy odwiedzający Ghanę, wjeżdżający na jej terytorium powinni posiadać ważny paszport i wizę / zezwolenie, z wyjątkiem obywateli państw członkowskich Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej oraz innych krajów, z którymi władze Ghany podpisały odpowiednie dwustronne porozumienia.
2. Wizy mogą być przyznawane pracownikom organizacji międzynarodowych i ich gościom, jak również wnioskującym, pragnącym odwiedzić Ghanę w celach pracowniczych, biznesowych, turystycznych, naukowych, a także w celu odwiedzenia członków rodziny i w celach tranzytowych.
3. Wiza może być wydana na potrzeby jednokrotnego lub wielokrotnego wjazdu na teren kraju. Wizy wielokrotne pozwalają posiadającemu na nieograniczoną ilość wjazdów na teren kraju w okresie ważności przedstawionej w wizie.
Długość pobytu w Ghanie posiadającego wizę / pozwolenie, określone zostanie poprzez władzę imigracyjne Ghany w punkcie, w którym wnioskujący przekroczy granicę, czyli w tzw. porcie wjazdowym.
4. Wiza jest ważna w okresie do 3 miesięcy od daty jej wydania. Jeśli posiadający nie wjedzie na teren Ghany w ciągu tego okresu, jego wiza staje się nieważna.
5. Osoba, która wjeżdża do Ghany jako turysta, nie może podjąć pracy na jej terytorium.
6. Wizy awaryjne (natychmiastowe) mogą zostać wydane w porcie wjazdowym dla tych odwiedzających, którzy przyjeżdżają z kraju, gdzie nie znajdują się żadne przedstawicielstwa dyplomatyczne Ghany, ale takie przypadki muszą być wcześniej zatwierdzone przez dyrektora Urzędu Imigracyjnego, za pośrednictwem swoich sponsorów, zanim wnioskujący przyjedzie do Ghany.
7 Przedłużenie okresu przebywania w Ghanie, gdy osoba znajduje się już na jej terytorium, możliwe jest jedynie poprzez Urząd imigracyjny Ghany. Wnioskującym poleca się wcześniejszą wizytę pod tym adresem: http://@@@.ghanaimmigration.org/
Znajdują się tam wskazówki jak przedłużyć swój pobyt w Ghanie.
8. Odwiedzającym Ghanę zaleca się, aby upewnili się, że mają wszelkie niezbędne dokumenty przed ich przybyciem do kraju.
Wizy do Ghany rozpatrza się w terminie minimalnym 4 dni, lecz najczęściej rozpatrzenie wniosku trwa do 14 dni.

Dla wizy pracowniczej należy przedstawić szereg dokumentów podstawowych i uzupełniających. Do dokumentów uzupełniających zaliczają się zaproszenie od waszego pracodawcy w Ghanie, jak również, jeśli jest to konieczne, certyfikaty o poziomie kwalifikacji oraz inne według uznania urzędników konsularnych.
Potrzebne jest również uzyskanie pozwolenia o pracę, do czego potrzebne jest dostarczenie:

Wniosku od firmy o wydanie pozwolenia na pobyt stały,
Dokumenty firmowe (świadectwo rejestracji),
Formularz o pozwolenie
3 zdjęcia o rozmiarach paszportowych,
List-zgoda od Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
CV z Waszą biografią,
Zaświadczenie o braku karalności od policji,
Raport medyczny o stanie zdrowia,
Umowa o pracę
Kopia certyfikatu podatkowego firmy zapraszającej.
Podczas procesu rozpatrzenia wniosku, może się okazać, że potrzebne są również inne dokumenty.

 

O uzyskanie wizy można zwrócić się drogą pocztową lub osobiście.

 • Wnioski powinny zostać wypełnione w języku angielskim (drukowanymi literami) w czterech egzemplarzach (4 komplety), podpisane danymi, które widnieją w paszporcie wraz z wpisaną datą. Wypełnione wnioski przedstwione powinny być wraz z:
 • Ważnym paszportem, którego ważność jest dłuższa niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Cztery fotografie w rozmiarach paszportowych
 • Bilet powrotny (potwierdzenie)
 • Kopia międzynarodowego certyfikatu zaświadczającego o szczepionce przeciwko żółtej febrze.
 • Rozpatrzenie takiego wniosku trwa przynajmniej 10 dni roboczych. W przypadku wizy natychmiastowej czas potrzeby na przygotowanie wizy to minimum 3 dni robocze.
 • Wnioskujący, powinni upewnić się, że dostarczyli wszystkie niezbędne dokumenty. Przedstawienie niepełnego zestawu dokumentów może spowodować znaczące opóźnienia w procesie przygotowania wizy, a nawet w niektórych przypadkach doprowadzić do wydania decyzji odmownej.
 • W przypadku wysyłania wniosku pocztą należy na kopercie dołączyć adres wnioskującego, z którego wysłany jest wniosek lub wysłać wniosek za pomocą usługi kurierskiej oferującej przesłanie paszportu z powrotem do właściciela. Dla przedstawicieli medialnych, którzy chcą wjechać do Ghany w związku z konferencjami prasowymi lub wydarzeniami medialnymi potrzebne jest uzyskanie akredytacji prasowej.
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy

odpowiedź będzie wkrótce