Wiza do Kolumbii dla cudzoziemców

Wizy

  Dzięki długotrwałej współpracy z pracownikami ambasady kolumbijskiej w Warszawie, przedstawiciele NIKITA FIRST mają możliwość otrzymania dla naszych klientów wiz do Kolumbii w znacznie krótszym czasie. Możliwe jest to nawet bez konieczności osobistego stawiania się w ambasadzie przez osoby starające się o wizę. Dzięki temu, nasi turyści oszczędzają pieniądze na podróż oraz nocleg w Warszawie, a przede wszystkim czas, który należałoby poświęcić na osobiste stawienie się w ambasadzie w celu odebrania wizy.

   

  Kolumbia to kraj z zaskakująco piękną przyrodą i całą listą zabytków wartych odwiedzenia. Uliczne sklepiki pełne są unikatowych i ciekawych pamiątek ręcznie wykonanych ze złota i srebra w niespodziewanie atrakcyjnych cenach. Mieszkańcy tego kraju to olbrzymi pasjonaci wszelkiego rodzaju pokazów tanecznych i wielkich ulicznych show, takich jak np. słynne bitwy z bykami.

   

  Jeśli marzycie o odwiedzeniu Kolumbii to konieczne będzie wcześniejsze wyrobienie odpowiedniej wizy do tego kraju. Dokumenty potrzebne do otrzymania kolumbijskiej wizy można złożyć w ambasadzie w Polsce, znajdującej się w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 29.  Dokumenty można złożyć osobiście, po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami wystawiania wiz dla obywateli spoza krajów układu Schengen, poświęcając uwagę wielu skomplikowanym kwestiom, lub zwrócić się bezpośrednio do firmy NIKITA FIRST i powierzyć to zadanie wizowym ekspertom.

  Pomożemy w odpowiednim przygotowaniu wniosku wizowego, podpowiemy jakie dokumenty należy zebrać w pierwszej kolejności, a także odbierzemy od Państwa, a następnie złożymy wszystkie wymagane załączniki bezpośrednio w ambasadzie Kolumbii w Warszawie, bez konieczności Państwa osobistej wizyty.

   

  Nasze doświadczenie w branży wizowej i znajomość procedur składania wniosków wizowych pomogą Państwu w otrzymaniu wizy w szybkim tempie, bez przykrych niespodzianek, a przede wszystkim w atrakcyjnej cenie. Szybkie otrzymanie wizy do Kolumbii gwarantuje zespół ekspertów z NIKITA FIRST !

   

  Wiza turystyczna - jest to wiza dla tych, którzy wybierają się do Kolumbii w celach turystycznych. Jest to najpopularniejszy wariant wizy. Wiza tego typu ważna jest przez okres 30 dni.

  Wiza biznesowa - przeznaczona dla tych, którzy planują wyjazd biznesowy lub wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Kolumbii. Biznesowa wiza dla obywateli krajów spoza układu Schengen, w szczególności dla obywateli Ukrainy wymaga przygotowania i przedstawienia szeregu dodatkowych dokumentów i zezwoleń.

  Wiza gościnna - starać się o nią mogą te osoby, których cel podróży związany jest z odwiedzeniem znajomych lub krewnych na terytorium Kolumbii. Aby otrzymać wizę tego rodzaju, obowiązkowe jest zaproszenie, jak również szereg innych dokumentów, które powinny zostać wysłane przez stronę przyjmującą. Szczególnie istotne jest przedstawienie zaświadczenia o środkach zabezpieczających pobyt turysty na terenie Kolumbii (informacja o udostępnieniu noclegu, środków pieniężnych na podróżowanie itd).

   

  wiza studencka - wiza dla wszystkich tych, którzy planują uczyć się lub studiować na terenie Kolumbii. Wymagane są dokumenty potwierdzające cel wizyty, w szczególności świadczące o gotowości do podjęcia nauki na terenie Kolumbii.

   

  W jaki sposób otrzymać wizę do Kolumbii?

  Dokumenty, które są niezbędne przy przekraczaniu granicy:

  • paszport

  • bilety na transport do i z Kolumbii lub do krajów trzecich.

  • zaświadczenie z banku o zabezpieczeniu finansowym na czas podróży 

Pośrednictwo

  Dodatkowo może być niezbędny dokument, potwierdzający rezerwację w hotelu lub zaproszenie wystawione przez obywateli Kolumbii

  Wniosek o wizę turystyczną do Kolumbii można również złożyć w Warszawie w ambasadzie Kolumbii .


  Należy przygotować poniższe dokumenty:

  • Paszport z przynajmniej 3 wolnymi stronami na pieczątki wizowe

  • Pierwsza strona paszportu w dwóch kopiach

  • Kserokopię dowodu osobistego (W przypadku obywateli Ukrainy ksero wszystkich stron paszportu wewnętrznego w dwóch zestawach + 2 zestawy przetłumaczone na język angielski)

  • Dwie sztuki ankiet wizowych (w języku angielskim wraz z podpisem). Dla dziecka wymagane jest wypełnienie dodatkowej ankiety.

  • Trzy fotografie 3 x 3 (kolorowe). Fotografie powinny być wykonane nie dawniej niż pół roku przed złożeniem dokumentów o wizę.

  • Ubezpieczenie zdrowotne (dwie kserokopie oraz oryginał)

  • Zaświadczenie z banku o finansowym zabezpieczeniu podróży (wraz z potwierdzeniem zdolności płatniczych)

  • Dla dziecka wymagany jest akt urodzenia (dwie kserokopie i oryginał). W przypadku podróży z jednym rodzicem potrzebny jest oficjalny dokument od drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na podróż (kopia dokumentów w tłumaczeniu na angielski, kserokopia 1-szej strony dowodu osobistego, kopia aktu małżeństwa

  • Potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych (dwie kserokopie)

   

  Wiza do Kolumbii na podstawie zaproszenia: Wiza biznesowa i wiza prywatna

   

  Wiza biznesowa do Kolumbii wymaga zaproszenia wystawionego przez firmę zarejestrowaną i działającą na terenie Kolumbii. Dla osoby prywatnej wystarczy zaproszenie od osoby fizycznej.

  Pośród składanych dokumentów powinny się znaleźć również:

   

  • Dane osobowe poręczyciela z Kolumbii

  • Dane osobowe wnioskującego

  • numer paszportu

  • adres wnioskującego

  • numer telefonu

  • numer paszportu

  • data urodzenia

  • informacja w jakim celu i na jaki okres planowana jest podróż

  Jeśli podróż ma charakter turystyczny to niezbędny jest dokument o zarezerwowanym noclegu w hotelu (dwie kserokopie wraz z pieczątką i podpisem), a także szczegółowy program wyjazdu (dwie kopie) oraz kserokopia licencji turystycznej biura podróży organizującego podróż

  Czy obywatele Ukrainy potrzebują wizy do Kolumbii?

  Tak, jest ona wymagana dla obywateli Ukrainy. Jeśli planowana jest podróż na terytorium Kolumbii to należy pamiętać, że nie będzie możliwe przedostanie się na terytorium tego kraju bez odpowiedniej wizy w paszporcie. O wizę można starać się również z terytorium Polski, zgłaszając się do ambasady Kolumbii w Warszawie. Na drodze zdobycia wniosku pomocne okaże się doświadczenie ekspertów firmy NIKITA FIRST

Wniosek

Wzor wizy

  Opinie

  Opinie o firmie "NIKITA FIRST"

  Jeśli są magicy wykonywane pragnienia związane z wizami, to właśnie ci ludzie. Uniemożliwiają. Nie wiem jak oni to robią, ale najbardziej nierealne wykonać. Pracowaliśmy z Valentina, nie ma słów, które mogłyby wyrazić moją wdzięczność. Teraz są twoi klienci. Dziękuję za waszą pracę.

  Ocena:
  5

  Odpowiedź eksperta:
  ))
  27.08.2015

  Ważne dokumenty

  Szukaj w serwisie

  Doradca w sprawach Kolumbii

  Konsultacje i odpowiedzi