Odmowa w wize do UK - dlaczego?

Wróć do głównej strony wiza do UK

Kwestia odmowy w UK wizie bardzo powszechna.

Ambasada UK bardzo rzetelnie podchodzi do wydawania wiz do UK  i rzetelnie sprawdza wnioskodawcę majac swoje wlasne narzędzia. Wnioskodawcy czesta nie zwraca uwagi na szczegóły od ktorych wlasnie i zalezy skutek dostanie UK wizy lub odmowa w wydaniu ww wizy.

Odmowa w małżeńskiej wiza turystyczna do UK

Wiza panny młodej do Anglii na wesele. Możesz na niej przyjechać do Wielkiej Brytanii, żeby się pobrać. Wtedy będziesz musiała wrócić do Kraju urodzenia. Jest wydawana na sześć miesięcy. Opłata konsularna wynosi link funtów. Następnie należy złożyć wniosek o wizę Małżeńska  z kraju zamieszkania.

 

Odmowa w wiza narzeczonej do Anglii 

Wiza dla panny młodej do Wielkiej Brytanii na monety. Pozwala na wjazd do kraju i zawarcie małżeństwa. Zatrzymaj się i złóż wniosek o wizę Małżonków z Anglii. Wiza ta jest również na 6 miesięcy, opłata konsularna wynosi 

 

Odmowa w wiza rodzinna dla małżonka obywatela Anglii.

Wiza żony obywatela brytyjskiego. Można ją uzyskać zarówno po ślubie w Wielkiej Brytanii, jak i po ślubie w kraju pochodzenia. Można mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii. Wiza wydawana na 190, a następnie przedłużany na kolejne 30 miesięcy. Następnie można ubiegać się o pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony i obywatelstwo Anglii. W przypadku ubiegania się o tę wizę żona w konieczności potrzebuje brytyjskiego ubezpieczenia, jego koszt wynosi około 1600 dolarów. Opłata konsularna wynosi 1000 funtów w przypadku zgłoszenia w Wielkiej Brytanii i 1523 funty w przypadku zgłoszenia z innego kraju.


Jeśli tak się stało, i dostałeś odmowę w UK wizie istnieją dwa sposoby, aby wnioskodawca podjął ryzyko i spróbował ponownie złożyć dokumenty, korygując błędy, lub aby skontaktował się ze specjalistą, który zagwarantuje udzielenie pozytywnej odpowiedzi.

Więc dlaczego i komu najczęściej odmawia się wydania wizy brytyjskiej? Są to głównie wnioskodawcy, którzy z powodu braku doświadczenia popełniają pewne błędy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego i gromadzeniu dokumentów.

Na przykład:

  • Skarżący błędnie określił cel podróży. Jest to jeden z najczęstszych powodów odmowy wydania wizy angielskiej. Na przykład, nie należy ubiegać się o wizę w celu odwiedzenia krewnych i wskazać na formularzu wniosku, że zamierzają Państwo uczyć się języka. Może to łatwo doprowadzić do odmowy wydania wizy turystycznej do Anglii, ponieważ Brytyjczycy mają swój własny rodzaj wizy na studia.
  • Wnioskodawca wskazał zbyt długi czas podróży. Brytyjczycy są bardzo wyczuleni na finansową stronę sprawy, więc jeśli wskażą Państwo, że planują pozostać w kraju jako turysta przez dwa miesiące, urzędnik wizowy z pewnością będzie miał pytanie, czy mają Państwo wystarczająco dużo pieniędzy na taki wyjazd i czy naprawdę mają Państwo tak długi urlop. To jest, po pierwsze. Po drugie, sam fakt, że dana osoba jest gotowa do tak długiego pobytu w obcym kraju, gdzie nikt nikogo nie zna, będzie budził wątpliwości. Wyjątek: wybierasz się na studia lub wizytę w swoim kraju i ubiegasz się o odpowiedni rodzaj wizy.
  • Wnioskodawca nie załączył niezbędnych dokumentów. Każdy wniosek musi być udokumentowany na formularzu zgłoszeniowym. Nikt nie uwierzy w słowa o wysokości dochodu bez zaświadczenia o pracy. Warto również złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie współmałżonka i dzieci, posiadanie mienia ruchomego i nieruchomego, zaproszenia z organizacji edukacyjnych lub partnerskich (jeśli zamierzasz pracować lub uczyć się), zaświadczenia lekarskie (jeśli wyjeżdżasz do kraju na leczenie) itp.
  • Wnioskodawca nie spełnia kryteriów dla centrów wizowych. Niestety, niektóre kategorie wnioskodawców znajdują się w tzw. grupie ryzyka. Zazwyczaj są wśród nich młodzi ludzie, którzy nie są małżeństwem, nie mają dzieci i wysokich, stabilnych dochodów, nie są właścicielami żadnej nieruchomości. To znaczy tych, którzy w rzeczywistości nie mają nic do ukrycia w swoim kraju. Oczywiście, niektóre z wad nakładają się na inne: na przykład, jeśli nie jesteś żonaty lub nie jesteś zamężna, ale masz własną firmę w Rosji, to nie jest źle. Jeśli jednak wszystkie takie "niedociągnięcia" zbiegły się w Twojej osobie, upewnij się: z tego powodu odmówiono Ci wizy do Wielkiej Brytanii.
  • Wnioskodawca nie ujawnił tych informacji. To jest rażące naruszenie. Powiedzmy, jeśli nie powiedziałeś, że masz krewnych w Anglii lub że mieszkają tam nielegalnie, to i tak wyjdzie, ale nie zostaniesz wpuszczony do kraju. Uczciwość to najlepsza polityka.

A jeśli odmówiono ci wizy do Anglii?

Odmowa wydania wizy nie oznacza, że granica angielska jest teraz dla Państwa na stałe zamknięta. Wyjątkiem byłoby, gdybyś nie tylko popełnił błąd w swoim formularzu zgłoszeniowym, ale świadomie złożył fałszywe dokumenty. Jest to karane 10-letnim zakazem wjazdu na teren kraju, a nawet po uzyskaniu cennego stempla będzie to bardzo trudne. W innych sytuacjach problem ten jest całkiem możliwy do rozwiązania.

Bierzemy nawet skomplikowane sprawy i z powodzeniem wydajemy wizy po nieudanych próbach. Dla porównania: 96% klientów, którzy zwracają się do nas po odrzuceniu wniosku, otrzymuje wizę. Spróbuj i zostaw swoją opinię na temat otrzymania wizy do Wielkiej Brytanii po odmowie. Wyślij nam swoją odmowę do bezpłatnej analizy, a my Ci pomożemy. 

Zawsze do pomocy NIKITA FIRST tel 223955111

Wróć do głównej strony wiza do UK