Wiza do Wielkiej Brytanii dla cudzoziemców

Błędy w dokumentacji niezbędnej do wydania wizy, wykluczają jej otrzymanie. 99% klientów otrzymało wizę do UK.

Wiza do Wielkiej Brytanii dla obcokrajowców

 

Współczesna Wielka Brytania znajduje się wśród najczęściej odwiedzanych krajów w Europie i na świecie. Zobaczyć atrakcje brytyjskiego królestwa, stara się co roku około 30 milionów zagranicznych obywateli. Obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi i innych krajów dla zrealizowania takiej wycieczki potrzebna jest wiza do UK, przy czym chcemy zaznaczyć, że wiza schengeńska (czyli możliwość podróżowania po krajach Europy) dla tych, którzy pragną odwiedzić wyspy brytyjskie, nie jest wystarczająca i należy uzyskać konkretną wizę do Wielkiej Brytanii.

Poza tym podróż w jakiekolwiek państwo Europy nie jest możliwa przy posiadaniu jedynie wizy angielskiej. Aby pojechać poza Wielką Brytanią w inny europejski kraj, potrzebne będzie uzyskanie wizy schengen.

Uzyskać wizę do Anglii dla cudzoziemców w Warszawie można zarówno przy pomocy doświadczonych specjalistów, jak i samodzielnie. Należy jednak pamiętać o zachowaniu dokładności podczas przygotowywania wszystkich koniecznych dokumentów.  

Proces uzyskiwania wizy do Wielkiej Brytanii jest uznawany za jeden z najtrudniejszych.

Aby samodzielnie uzyskać wizę do Wielkiej Brytanii, należy wykonać następne:

1. Wypełnić ankietę wizową,

2. Przygotować wszelkie potrzebne dokumenty,

3. Dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do jednego z Brytyjskich Centrów Wizowych,

4. Otrzymać wymaganą wizę do UK .

Zaznaczamy, że cały proces otrzymania wizy brytyjskiej nie jest tak prosty, jak to może się wydawać na pierwszy rzut oka. Z tego powodu w celu uproszczenia danej procedury polecamy zwrócić się do ekspertów wizowych z Nikitafirst.pl, posiadających wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

 

 

Brytyjskie wizy turystyczne

Każdy z wnioskujących, który pragnie pozwiedzać Londyn czy Liverpool, koniecznie powinien złożyć wniosek o wizę uk konkretnego typu. Typ tej wizy nie jest przypadkowy, wiza konkretnego typu  jest potrzebna wszystkim turystom, ponieważ daje możliwość zwiedzania Wielkiej Brytanii. Wiza do Uk daje prawo do znajdowania się na terytorium kraju na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Posiadacze tego rodzaj wizy, niedozwolone jest wykonywania żadnej pracy, ani studiowanie na terenie kraju. Wiza ta nie pozwala również na zawarcie związku małżeńskiego z brytyjskim obywatelem. Na podstawie tej wizy nie jest również możliwe leczenie się na terenie Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie wizy gościnne

W praktyce wiza gościnna nie wiele różni się od wizy turystycznej. Zarówno czas przebywania, jak i warunki są takie same jak w przypadku wizy turystycznej (niedozwolona jest praca ani nauka na terenie kraju). Jedynie podczas uzyskiwania wizy potrzebnych będzie parę dodatkowych dokumentów. Potrzebne jest min. Zaproszenie, jak również dane osobowe osoby zapraszającej.

Brytyjskie wizy dla dzieci

Wszystkim podróżującym, którzy zamierzają odwiedzić Wielką Brytanię wraz ze swoimi dziećmi, konieczne jest zadbanie o uzyskanie wiz dziecięcych. W tym celu należy przygotować takie dokumenty, jakie potrzebne są w przypadku osoby dorosłej. Wszystkim dzieciom, które wjadą na brytyjskie terytorium, posługując się tym typem wizy, dozwolone jest przebywanie na terenie kraju przez nie dłużej niż 6 miesięcy, jak również możliwość nauki i udział w krótkoterminowych kursach szkoleniowych, bez potrzeby przygotowania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Brytyjskie wizy biznesowe

Uzyskać taką wizę muszą wszyscy, którzy planują podróż do Wielkiej Brytanii w związku z realizacją negocjacji biznesowych, wizytą na targach, konferencjach czy wystawach. Wiza biznesowa daje prawo przy wjeździe do Wielkiej Brytanii w szczególności do:

 • - działalności związanej z dostawą towarów
 • - biznesowych negocjacji i spotkań koniecznych dla realizacji umów i decyzji biznesowych.
 • - uczestnictwa w forach, konferencjach, wystawach i seminariach.
 • - realizacji wyboru, kupna i sprawdzenia jakości towarów.
 • - udziału w rozmowie koniecznej dla podpisania rozmowy o pracę.
 • -  przebywania w kraju w roli przedstawiciela firmy usługowej, zajmującej się instalacją, naprawą i modernizacją urządzeń przemysłowych.
 • - Przebywania w kraju w roli przedstawiciela firmy zapewniającej oprogramowanie, instalację oraz aktualizację potrzebnego oprogramowania

Brytyjskie wizy studenckie

Brytyjska wiza studencka jest potrzebna tym wnioskującym, którzy chcieliby kontynuować swoją edukację na terytorium Wielkiej Brytanii. Uzyskać wizę tego typu nie jest łatwo, z tego powodu, że należy zebrać znaczną ilość dodatkowych dokumentów.

Brytyjskie wizy pracownicze

Tak jak i z wizą studencką, również i w tym przypadku proces uzyskania wizy pracowniczej  wymaga dostarczenia wielu dodatkowych dokumentów oraz rozwiązania wielu kłopotliwych kwestii.  Nie zniechęca to jednak tych wnioskujących, którzy dokonali decyzji o podjęciu pracy na wyspach. Proces dostarczenia dokumentów potrzebnych dla wizy pracowniczej jest różny w zależności od stanowiska i dziedziny, której ma dotyczyć praca wnioskującego, a także jego kwalifikacji, planowanego czasu przebywania w kraju  koniecznego dla wykonania pracy oraz przewidywanych dochodów z tytułu zatrudnienia.

Brytyjskie wizy dla członków rodziny

Tak jak jest to zawarte w nazwie, wiza ta jest potrzebna tym obywatelom Polski, którzy są członkami rodziny osoby, przebywającej na terytorium Wielkiej Brytanii.  Dokumenty, które należy dostarczyć dla uzyskania tej wizy zależą przede wszystkim od tego, czy członek rodziny jest obywatelembrytyjskim, czy nie.

Brytyjskie wizy potrzebne dla procedury rejestracji związku małżeńskiego Wiza tego typu potrzebna będzie obywatelom Polski, planującym zawarcie prawnie potwierdzonego związku małżeńskiego z osobą przebywającą na terytorium Wielkiej Brytanii. Taka wiza nosi również nazwę wizy narzeczonego lub wizy narzeczonej. Ten rodzaj wizy pozwala na przebywanie w kraju na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po wykonaniu procedury zawarcia związku małżeńskiego możliwe jest złożenie wniosku o wydanie wizy dla członka rodziny.

Brytyjskie wizy tranzytowe

Wizy tego typu potrzebne będą obywatelom rosyjskim, którzy planują odwiedzić Wielką Brytanie przejazdem tranzytowym. Tranzyt po terytorium brytyjskim możliwy jest tylko w ciągu 48 godzin i nie jest ważne, jakim typem transportu podróżować będzie wnioskujący; czy naziemnym, czy powietrznym. Transport naziemny oznacza, że wnioskujący przejedzie po terytorium brytyjskim, aby przedostać się do innego państwa, a transport powietrzny, że wnioskujący przybędzie na jedno z brytyjskich lotnisk i w czasie przebywania na jego terenie nie opuści strefy kontroli celnej lotniska. Aby uzyskać wizę tego typu, konieczne jest ukazanie biletów potwierdzających planowaną trasę przez terytorium brytyjskie.

 

 


W nawiązaniu do naszej oferty -  proces naszego wspólnego działania:


Chcemy zaznaczyć, że wszystko robimy my - а Państwo zajmują się swoją firmą.
Przygotowanie kierowcy do wyjazdu wygląda tak:

 1. Podpisujemy umowę. 
 2. Opłata zostaje uiszczona zgodnie z fakturą.
 3. Natępuje przekazanie nam dokumentów, które zostały przez nas wyszczególnione (drogą elektroniczną).
 4. Kierowcy wypełniają wniosek. 
 5. Wypełniony wniosek należy wysłać do nas.
 6. W razie jakichkolwiek pytań wszystko wyjaśniamy kierowcy osobiście.
 7. Uzgadniamy jakich dokumentów będziemy potrzebowali od kierowcy, biorąc pod uwagę historię wizową.
 8. My, z naszymi tłumaczami, tłumaczymy wszystkie poszczególne dokumenty na język angielski.
 9. Kompletujemy dokumenty w języku angielskim, zgodnie z działalnością Państwa firmy.
 10. Wysyłamy wzory + listę ważnych dokumentów przygotowaną z pomocą naszego Eksperta w języku angielskim.
 11. Umawiamy termin w Ambasadzie, kiedy kierowca wróci z trasy.
 12. Za Państwa zgodą, rejestrujemy do Ambasady na wolny termin.
 13. Spotykamy się z kierowcą w naszym biurze w Warszawie.
 14. Składamy dokumenty do Ambasady. Paszport zostaje w ambasadzie (Kierowca dostarcza go osobiście).
 15. Czekamy na decyzję (14-21 tryb zwykły, 3-5 dni tryb szybki).
 16. Paszport z wizą UK jets wyslany do Państwa przez kuriera.
 17. WIZA obejmuje 180 dni. lub 2 lata. lub 5 lat
 18. Kierowca jedzie do UK i zarabia więcej dla PAŃSTWA FIRMY.

Wkładają Państwo minimalny trud w proces uzyskiwania wizy. Państwa firma bierze udział jedynie w pierwszych dwóch etapach, a my zajmujemy się CAŁĄ resztą!
W przypadku wszelkich pytań, proszę dzwonić pod numer + 48 575 315 111 lub +48 575 412 111 

 

Dokumenty

Lista niezbędnych dokumentów dla wizy brytyjskiej:

 • - Paszport, w którym data ważności wynosi powyżej sześc miesięcy od planowanego opuszczenia terytorium brytyjskiego. Wymagane są przynajmniej dwie wolne strony w paszporcie na przyjęcie pieczątek wizowych.
 • - Kopia jednej strony paszportowej (główna strona z danymi osobowymi).

 • - Wszelkie stare paszporty. Jest to konieczne dla potwierdzenia historii odbytych przez wnioskodawcę podróży w przeszłości.
 • - Wypełniony wniosek o brytyjską wizę. Należy wydrukować i ręcznie podpisać.
 • - Dokumenty, które potwierdzają stan cywilny wnioskującego. Zazwyczaj przedstawia się następujące dokumenty: zaświadczenie o ślubie, rozwodzie, o cywilnym partnerstwie lub akt zgonu zmarłego małżonka.
 • - Zaświadczenie, otrzymane w miejscu wykonywanej pracy. W zaświadczeniu od pracodawcy obowiązkowo powinna być zawarta informacja o stanowisku i zarobkach wnioskodawcy oraz informacja, że do końca urlopu wnioskodawca pozostanie zatrudniony. W przypadku gdy wnioskujący pracuje w nowym miejscu od niedawna, potrzebne będzie również zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy.
 • - Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych. Zaświadczają o tym następujące dokumenty: szczegółowy wypis konta bankowego wnioskodawcy za ostatnie trzy miesiące, zaświadczenie z organów podatkowych, zaświadczenie o otrzymywanych zarobkach za ostatnie pół roku, dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości.
 • - W przypadku dzieci – akt urodzenia każdego z dzieci.
 • - Potwierdzenia płatności przewidzianej opłaty konsularnej.

Dodatkowe dokumenty dla dzieci do Wielkiej Brytanii

Dzieciom, które wraz z rodzicami podróżują do Wielkiej Brytanii, potrzebne będą wszelkie dokumenty, które wymaga się u dorosłego. Dodatkowo konieczne jest:

 • - Kserokopię aktu urodzenia dziecka.
 • - Zaświadczenie ze szkoły, że dziecko jest jej uczniem.
 • - Zezwolenie na wyjazd dziecka z Polski od jednego z rodziców lub od obu rodziców w zależności od tego z kim dziecko wybiera się do Wielkiej Brytanii.
 • - W przypadku podróży dziecka bez obecności jego rodziców, należy dostarczyć zaświadczenie z miejsca pracy przynajmniej jednego rodzica wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe dokumenty potrzebne emerytom dla uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii.

 • - Zaświadczenie emerytalne (kserokopia)
 • - List wspierajacy od osoby, która opłaca podróż.
 • - Zaświadczenie wydane osobie, która płaci za wycieczkę, z miejsca jej pracy ze wszelkimi wymaganiami takiego dokumentu.

Dodatkowe dokumenty potrzebne studentom dla uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii.

 • - Zaświadczenie z uczelni.
 • - List wspierajacyi od osoby, która opłaca podróż.
 • - Zaświadczenie od osoby która płaci za wycieczkę, z miejsca jej pracy ze wszelkimi wymaganiami takiego dokumentu szczegolami.

Dodatkowe dokumenty dla brytyjskiej wizy turystycznej

 • - Informacje o kosztach transportu w obie strony, zawarte np. w formie wydrukowanych biletów lotniczych.
 • - Informacja o dostępności miejsca przebywania w kraju, w formie zaświadczenia z hotelu o rezerwacji miejsca, pisma od biura podróży, pisma od osoby prywatnej w Anglii o udostępnieniu wnioskującej osobie miejsca pobytu na czas jego przebywania w kraju.

Dodatkowe dokumenty dla brytyjskiej wizy gościnnej

 • - Zaproszenie, które jest podstawą dla wydania wizy gościnnej do Anglii.
 • - Dane osoby, która wydaje zaproszenie wnioskodawcy, w formie kserokopii pierwszej strony paszportu.

Dokumenty potwierdzające sytuację finansową tej osoby, która przyjmuje gościa z Polski.

 • - Jeśli osoba zapraszająca nie jest brytyjskim obywatelem – konieczne jest potwierdzenie jego statusu imigracyjnego. Dostarcza się w tym celu kserokopię strony paszportu, gdzie znajduje się wiza lub znaczek imigracji oraz zaświadczenie z HomeOffice, które potwierdza prawo do przebywania na terenie Anglii.

Dodatkowe dokumenty dla brytyjskiej wizy biznesowej

 • - Zaproszenie od tej firmy w Anglii, która zaprasza wnioskującego. W dokumencie obowiązkowo muszą znaleźć się informację o powodzie zaproszenia, jakie są cele wizyty i gdzie wnioskujący będzie przebywać w czasie swojej wizyty w Wielkiej Brytanii. Jeśli podróż opłacana jest przez firmę brytyjską, to także należy o tym poinformować w zaproszeniu. Zaproszenie przygotować należy w formie listu prywatnego i zaadresować na adres brytyjskiej Ambasady, która znajduje się w Warszawie. Nie jest wymagane poświadczenie, stąd rekomenduje się wysłanie dokumentu drogą elektroniczną, e-mailem lub faksem.

Dodatkowe dokumenty dla brytyjskiej wizy studenckiej

 • Zaznaczamy, że uzyskanie wizy dla przyszłego angielskiego studenta to proces w znacznym stopniu indywidualny. Wiele zależy od wymagań wybranej specjalizacji i jednostki uczelnianej. Z tego powodu specjaliści Nikitafirst.pl polecają przed złożeniem wszelkich dokumentów potrzebnych do uzyskania wizy, dokładnie zapoznać się z detalami i konkretnymi warunkami przyjmowania studentów wybranego kolegium czy uniwersytetu podanych na ich stronach. Pomocnym może się również okazać wcześniejsze skontaktowanie się z przedstawicielami uniwersytetu w Anglii.

Przede wszystkim pośród głównych dokumentów, które należy złożyć, znajdują się:

 1. - Kserokopia wszystkich stron paszportu
 2. - Dokument, potwierdzający fakt, że wnioskodawca został przyjęty na studia. Potrzebne będzie przestawienie numeru CAS (confirmation of acceptance for studies). Numer ten można znaleźć w otrzymanym piśmie od uniwersytetu, informującym o dostaniu się na studia. Należy również złożyć wszelkie dokumenty, którymi wnioskodawca posługiwał się w procesie rekrutacyjnym na studia w Anglii. W tym miejscu zaznaczamy, że potrzebne są dokumenty oryginalne, nie poleca się przedstawiania kserokopii dokumentów.
 3. - Certyfikat językowy, który potwierdza znajomość języka angielskiego na wystarczającym poziomie.
 4. - Dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę koniecznej ilości środków finansowych, potrzebnych do przebywania, funkcjonowania i studiowania na terenie Anglii. Są to m.in. dowód pełnego lub częściowego opłacenia studiów, dowód udzielenia wnioskodawcy stypendium, wyciągi bankowe.

Dodatkowe dokumenty dla brytyjskiej wizy pracowniczej

 • - Certyfikat sponsoringu. Zwracamy uwagę na to, że dany certyfikat nie jest ani dokumentem, ani zaświadczeniem. Jest to unikalny numer przypisany do waszego wniosku, przysyłany przez pracodawcę z Wielkiej Brytanii. Jest w nim zawarta informacja o pracodawcy i planowanym miejscu pracy. Taki certyfikat ważny jest przez trzy miesiące.
 • - Certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie. Może to być również odpowiedni dyplom z uczelni wyższej potwierdzający zaliczenie przez wnioskodawcę kursu języka angielskiego.
 • - Dokumenty, potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę koniecznej ilości środków finansowych potrzebnych do przebywania w Anglii. Są to m.in. wyciąg z konta bankowego, gdzie ukazane są środki finansowe, konieczne na pokrycie wydatków na trzy miesiące przed złożeniem dokumentów.

Dodatkowe dokumenty dla brytyjskiej wizy dla członków rodziny.

 • - Paszport.
 • - Dwa zdjęcia.
 • - Dokumenty, potwierdzające wiek wnioskodawcy i wiek jego partnera (np. akt urodzenia).
 • - Akt małżeństwa lub związku cywilnego.
 • - Dokumenty potwierdzające to, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego żaden z partnerów nie był w prawnie zarejestrowanym związku z osobą trzecią.
 • - Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • - Potwierdzenie znajomości wnioskodawcy z jego partnerem (pozwala to wykluczyć fikcyjność związku). 
 • - Dokumenty o statusie finansowym wnioskodawcy i jego partnera

Dokumenty dodatkowe dla brytyjskiej wizy potrzebnej do rejestracji związku

 • Wszelkie dokumenty dla tego typu wizy są identyczne z ogólną listą dokumentów dla wiz brytyjskich

Dokumenty dodatkowe dla brytyjskiej wizy tranzytowej

Aby ubiegać się o otrzymanie brytyjskiej wizy tranzytowej konieczne jest dostarczenie wszystkich potrzebnych do tego dokumentów, a także dodatkowo biletów potwierdzających planowane przebycie trasy na całej jej długości.

Szczegóły

Po tym, jak w rękach wnioskodawcy pojawią się wszelkie potrzebne dokumenty, można wnioskować w Brytyjskim Centrum Wizowym o ich złożenie i otrzymanie danych biometrycznych. Po wybraniu czasu wizyty (można to zrobić drogą internetową na stronie Centrum Wizowego) i wskazaniu konkretnego dnia, możliwe będzie złożenie zebranych dokumentów.

Wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do osobistego składania dokumentów, poza dziećmi poniżej 5 roku życia. Nie jest dozwolone dostarczanie dokumentów poprzez agentów lub innych pośredników. Dzieci do lat 16 mogą odwiedzać Centrum Wizowe jedynie z rodzicami lub opiekunami.

Składanie dokumentów może być zrealizowane w Centruw Wizowym w Warszawie.

Dane biometryczne to zdjęcie i odciski palców wnioskującego (pobiera się je przy pomocy aparatu elektronicznego, nie należy obawiać się plam po czarnym tuszu). Dane biometryczne będą dołączone do wniosku złożonego przez wnioskodawcę i przechowywane w ambasadzie przez okres 10 lat.

Niezależnie od typu potrzebnej Państwu wizy dla wszystkich dokumentów ustanowione zostały pewne reguły:

 1. - Należy je koniecznie przetłumaczyć na język angielski
 2. - Nie jest wymagane przez ambasadę ani konsulat, aby tłumaczenie było potwierdzone notarialnie, jednak można tego dokonać, aby tłumaczenia były bardziej przekonujące. W tłumaczeniach obowiązkowo powinny zostać zawarte następujące informacje: potwierdzenie od tłumacza o zgodności tłumaczenia z oryginałem, data dokonania tłumaczenia, kontakt, imię oraz podpis samego tłumacza.
 3. Okres ważności wszystkich dostarczonych zaświadczeń to miesiąc licząc od momentu ich otrzymania, z tego powodu nie polecamy przedłużać procesu dostarczania dokumentów.

Nasi eksperci polecają wykonanie kserokopii każdego z dostarczanych dokumentów.

Ile kosztuje wiza brytyjska?

Dla uzyskania wizy konieczne jest uiszczenie opłaty konsularnej. Wysokość opłaty zależy zazwyczaj nie od konkretnego typu wizy, a od planowanego czasu przebywania w kraju. Dla przykładu wysokość opłaty za uzyskanie krótkoterminowej wizy z terminem przebywania na terenie Anglii nie dłuższym niż pół roku wynosi £80. Przy tym nie ma znaczenia czy wnioskujący planuje pracować, studiować, spędzać urlop na terenie Anglii, czy udaje się tam w innym celu.

 • Opłata konsularna za dzieci również wynosi £80.
 • Wiza pozwalająca na przebywanie na terenie Anglii z terminem do dwóch lat wymaga opłaty w
 • wysokości £278.
 • Wiza pozwalająca na przebywanie na terenie Anglii z terminem do pięciu lat wymaga opłaty w
 • wysokości £511.
 • Wiza o najdłuższym terminie ważności, pozwalająca na przebywanie na terenie Anglii z terminem do 10 lat będzie kosztować wnioskodawcę £737.
 • Najtańszy wariant w postaci brytyjskiej wizy tranzytowej wynosi £54.

Niezbędna lista dokumentów dla brytyjskiej :

 1. - Paszport. Wymagany termin ważności danego dokumentu - sześć miesięcy, zaczynając od momentu podania wszystkiego pakiet dokumentów. Być potrzebnym żeby w dokumencie byli jeszcze chociażby dwie wolny strony.
 2. - Kopia 1 - oj strony paszportu.
 3. - Wszystkie stare paszporty. To niezbędne dla potwierdzenia historii pieriedwiżenij petenta przeszłość.
 4. - Kwestionariusz na brytyjską parafę. Należy wydrukować i postawić podpis petenta.
 5. - Jedna foto ustalonego wzoru.
 6. - Dokumenty, które potwierdzą stan cywilny petenta. Zazwyczaj przykładają wynikające dokumenty: akty małżeństwa, rozwodzie, o obywatelskim partnerstwie albo śmiertelne zeznania zmarły małżonka.
 7. - Informacja, otrzymywana w miejscu nauki albo prace. W informacji od pracodawcy koniecznie żeby wskazali stanowisko i płacę i to, że miejsce pracy zachowuje się za petentem do zakończenia urlopu. W przypadku jeżeli petent pracuje na danym miejscu pracy niedawno, tog

Jak długo przygotowują brytyjską wizę?

Według informacji zawartej na stronie brytyjskiego Centrum Wizowego, okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o uzyskanie wizy zajmuje od 15 do 60 dni roboczych. Należy zaznaczyć, że znaczna większość wniosków wymaga do rozpatrzenia okresu nie większego niż trzy tygodnie. Mimo tego nikt nie może dać gwarancji, że Wasz wniosek znajdzie się w tej grupie. Z tego powodu specjaliści z Brytyjskiego Centrum Wizowego sugerują, aby nie zakupywać biletów, w których nie ma możliwości zmiany daty wylotu i nie istnieje potwierdzenie rezerwacji, do momentu otrzymania przez

Państwa potrzebnej wizy.

Możliwość otrzymania brytyjskiej wizy pilnej (natychmiastowej) Wnioskującym, którzy z jakichkolwiek przyczyn koniecznie potrzebują natychmiastowego przylotu do Wielkiej Brytanii, istnieje możliwość zwrócenia się o uzyskanie wizy szybkiej do UK. Ambasada rozpatrzy wniosek w możliwie szybkim tempie w ciągu trzech dni roboczych, za co wymagana jest opłata w wysokości ....

Zwracając się o uzyskanie brytyjskiej wizy natychmiastowej, wnioskujący mogą otrzymać jedynie krótkoterminową wizę gościnną, turystyczną, rodzinną, studencką lub roboczą wizę. Poza tym o wizę natychmiastową zwrócić mogą się jedynie osoby, które przebywały na terenie Anglii w ciągu ostatnich pięciu lat na podstawie legalnie otrzymanej wizy.

Ważną kwestią jest również fakt, że dokonanie opłaty konsularnej w celu uzyskania wizy natychmiastowej, nie jest jednoznaczne z gwarancją jej otrzymania.

Jak otrzymać swoje dokumenty

Na Państwa adres elektroniczny zawarty w ankiecie, wysłany zostanie list z decyzją o wydaniu brytyjskiej wizy. Po otrzymaniu listu w ciągu 30 dni należy odebrać wizę. W tym celu należy osobiście odwiedzić Centrum Wizowe lub zamówić wizę poprzez przesyłkę kurierską. Cena takiej usługi może wynosić ..... Zależy to od miejsca zamieszkania wnioskującego. Wizę do rąk własnych wnioskujący otrzymać może w każdy dzień roboczy w godzinach od 9 do 16 w każdym brytyjskim Centrum Wizowym.

Odmowy w wizach brytyjskich

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie ma gwarancji odnośnie tego, że otrzymają Państwo wizę brytyjską. Jeśli w wizie pojawi się decyzja odmowna, z początku konieczne jest dokładne zapoznanie się z decyzją brytyjskiego Centrum Wizowego. Pismo to powinno zawierać przyczyny odmownej decyzji. Jedną z przyczyn może być historia podróży wnioskującego. Inną przyczyną mogą być błędy zawarte w podanych dokumentach i kolejność ich sprawdzania. W piśmie zawarta będzie również informacja o możliwości wniesienia apelacji wobec podjętej decyzji oraz gdzie można ją złożyć. Powinna się tam również znaleźć informacja o tym, gdzie najlepiej będzie się zwrócić z zaistniałym problemem.

Jak najbardziej możemy Pani pomóc w przygotowaniu całego kompletu dokumentów oraz rejestracji spotkania w ambasadzie UK. W zakresie naszych usług tez tłumaczenie wszystkich dokumentów, sprawdzenie kompletu, doradztwo w każdej kwestii, żeby Pańska Mama jak najbardziej otrzymała wizy do UK na odwiedziny. Proszę kontaktować się po telefonach na naszej stronie. Wszystko zrobimy jak najbardziej rzetelnie! Pozdrawiam. 

Nasza firma  NIKITA FIRST pomaga obywatelem z różnych Państw w załatwieniu wizy do Wielkiej Brytanii!
Pomagamy w wyrabianiu wiz do UK z różnych powodów! Musimy dowiedzieć się duże szczegóły odnośnie Pani z Maroko!  Kraj jest niebezpieczny i Wielka Brytania będzie bardzo rzetelnie sprawdzać Panią z Maroko!Również ze swojej strony my jako doradcy podpowiemy Państwu jakie dokumenty są niezbędne dla wizy do UK, co Państwo musicie wykazać żeby jak najszybciej otrzymać ten czy inny rodzaj wizy, na podstawie której ewentualnie, możecie dalej przedłużyć pobyt na terenie Wielkiej Brytanii, oraz możemy zrobić wize na jakiś czas pobytu Pani w Wielkiej Brytanii żeby Pani potem wróciła do Morocco! Na razie trzeba dużo wszystkiego dowiedziec sie od Państwa no i wtedy  po podpisanej umowie będziemy krok po kroku szykować całe historię ta kompletować dokumenty którzy są  potrzebne do wyrobienia wizy UK! 

Pomożemy Państwu w każdej sprawie załatwienie wizy do Wielkiej Brytanii i mamy swoje biuro w Moskwie dlatego nie ma żadnego problemu możemy obsługiwać również obywateli Rosji ! Gdy pan będzie jako klient dokonywać wszystkie płatności a naszej biuro w Rosji będzie szykować cały komplet dokumentów które będzie sprawdzony przez naszych ekspertów w Moskwie również ! Pozdrawiam !

W pańskim przypadku trzeba liczyć się na wszystko ! Gdy Państwo chcielibyście żeby dziewczyna mieszkała na stałe ta  z dostępem do rynku pracy w Wielkiej Brytanii to będzie zupełnie inny rodzaj wizy ! Gdy państwo z Wielkiej Brytanii jako firma z Wielkiej Brytanii chcecie wyrobić wizę pracowniczą to też inny rodzaj wizy i wyrobienie wizy pracownicze dla obywateli Ghany jest niełatwe . Również proszę też wyjaśnić czy ta dziewczyna z Ghany będzie małżonką Pana wtedy też będzie zupełnie inny rodzaj wizy i cały proces załatwienia.
My ze swojej strony jak najbardziej państwu możemy pomóc wytłumaczyć ta sprawdzić oraz przygotować tak rzetelne ten cały komplet żeby pani z Ghany miała jak największe szanse w otrzymaniu tego albo innego rodzaje wizy do Wielkiej Brytanii !

Wchodzi w grę rodzaj wizy do UK! Dlatego trzeba zastanowić! Żona będzie przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii na odwiedziny Pana na jakiś krótki okres, czy żona chce na stałe zostać łącznie z Panem na terenie wysp? My ze swojej strony pomagamy we wszystkim, szykowanie całego kompletu dokumentów niezależnie od tego rodzaju wizy który państwo wybierzecie!  Proszę kontaktować pod telefonami na stronie! i Pozdrawiam !

Gdy Pani jako obywatel Polski jest na razie zamężna z obywatelem Ukrainy obywatel Ukrainy może połączyć się z rodziną zgodnie z przepisami ustaw Wielkiej Brytanii i pracować na terenie Wielkiej Brytanii łącznie z małżonką ! My ze swojej strony pomożemy w  przygotowaniu całego kompletu dokumentów tłumaczeniach i wszystkim co trzeba dla skutecznego otrzymanie wizy do Wielkiej Brytanii ! Proszę kontaktować pod telefonami na naszej stronie !

Tylko trzeba rozumiecie czy chcę pracować w UK legalnie czy tylko mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii? Jak najbardziej możemy pomóc to udzielić wyczerpujące informacje w jakim rodzaju wizę musimy starać i wyrabiać to wizę proszę dzwonić albo pisać do nas, wszystko państwu zrobimy jak najbardziej fachowo!

Nasza firma NIKITA FIRST jak najbardziej pomaga wszystkim obywatelom ta obcokrajowcom którzy mieszkają na całym terenie RP! Nie ma znaczenie gdzie pani mieszka czy w Krakowie czy w Lublinie czy w Poznaniu, musi pani jednorazowo przyjechać do nas w Warszawu na osobiste spotkanie do ambasady brytyjskiej, my ze swojej strony zrobimy wszystko żeby przygotować pańskij komplet dokumentów dobrze i rzetelnie. Skutek otrzymania wizy do UK z naszą pomocą 99,9! Zachęcamy do współpracy !

Konieczne jest uzyskanie wizy do Wielkiej Brytanii!!! Nie ma znaczenia czy pani jedzie na 2 dni albo na 3 dni, wiza jest wydawana na okres pół roku i co tygodnia może pani jeździć do Wielkiej Brytanii na odwiedziny znajomych albo znajomej. My ze swojej strony musimy przygotować wszystko z reguły ambasady brytyjskie żeby pani uzyskała tu wize! Również doradzimy pani jakich dokumentów przykładowo pani może brakować, a jakie dokumenty są przygotowane źle! Wszystko przetłumaczy! Wszystko zrobimy jak trzeba : zarejestrujemy do ambasady, sprawdzimy wszystko jeszcze raz,. W razie jakichkolwiek pytań możemy natychmiastowo odpowiadać pani fachowo! Pracujemy w zakresie wyrabiana wiz i pomocą od 10 lat. Pozdrawiam.  

Виза в Великобританию, Англию водителям!! Все водители которые работают для транспортных компаний если планируют возить груз в Великобританию и из Великобритании должны иметь английскую  визу.
Компания  НИКИТА ПЕРВЫЙ работает во многих странах мы обслуживаем русскоязычных, украиноязычных,  водителей которые работают для польских компаний.

Услуги компании Никита Первый Варшава ! Тел 48 575 315 111

Наши услуги включают в себя полный пакет подготовки для получения виз в Великобританию водителям,.
Подписав договор, и оплатив наши услуги, дальнейший процесс подготовки примерно выглядит так:


Контактируем с транспортной компанией в которой работает водитель.
Получаем все документы от транспортной компании для ознакомления.
Проверяем все необходимые документы для получения визы в Англию для водителя.
Подготавливаем совместно с транспортной фирмой, все необходимые документы для визы в Англию.
Переводим на английский язык, документы требуемые для открытия английской визы водителю..
Решаем в какой визовый центр Великобритании данный водитель хочет и может подавать документы.
Регистрируем на подачу в визовый центр Великобритании, уточняя заранее когда сможет приехать из рейса, учитывая постоянные поездки по разным странам.
Сопровождаем водителя до дверей визового центра (Варшавы, Киева, Минска, Москвы)

 

Подача документов в Визовый Центр Англии!!!!
 

Водители лично документы подает в Визовый Центр Великобритании.
На специальном приборе оставляет отпечатки пальцев.
Далее ему делают фотографии биометрическую.
Передает весь подготовленный пакет документов + переводы  работнику визового центра Англии.
На этом подача документов заканчивается остается ждать решения

 

Срок  рассмотрения документов и принятие решения по визе в Англию водителям!

Существует 2 режима рассмотрения документов срочный и не срочный.
Несрочный, то есть обыкновенный режим рассмотрения документов длится 15-20 рабочих дня с момента встречи в консульстве или визовом центре Великобритании.
Срочный режим длится 3 ,5 дней от момента встречи и собеседование в визовом центре Великобритании.

Зачастую в Варшаве в визовом центре Великобритании єто происходит быстрее потому что всё принимают именно там.

 

Почему многие водители и транспортные фирмы выбирают компанию Никита Первый???

Мы говорим на польском, английском, белорусском, русском, украинском.
То есть с каждым водителем-международником мы можем разговаривать на том языке на котором ему удобно, в то время когда ему удобно.

 

Требования к документам для получения визы в Англию водителям международникам.


 

С первого взгляда кажется что пакет документов всегда простой и всегда одинаков но на самом деле это так.

Ввиду того что польские компании могут быть как разными юр лицами, а именно :  индивидуальным предпринимателем, обществом с ограниченной ответственностью, акционерным обществом так и другим юридическим лицами, поэтому для каждой из вышеперечисленных компаний и юр лица, мы формируем свой пакет документов, который будет идеально отвечать требованиям визового центра великобритании и роду деятельности транспортной компании.


 

Миграционные риски по поводу перевозки нелегальных мигрантов в Англию в транспортных средствах, которыми управляют водителя международного класса.


 

Наши эксперты и наши переводчики, полностью занимаются пакетом документов  для Визы в Англию водителям, регистрируют анкету для визового центра Великобритании, занимаются переводами документов на английский язык с польского,формируют и корректируют все необходимые документы такие как: приглашения из Великобритании, сопроводительное письмо от компании из Польши, список водителей в Англию, также формируем много других документов которые связаны с миграционными рисками в перевозке нелегальных мигрантов в Великобританию.
 

Мы подготавливаем все документы, для того чтобы максимально оповестить водителя о таких рисках., Когда водитель заранее предупреждён то знает что делать в дорогое и как избежать проблем и штрафов.

А штрафы, за нелегальную перевозку мигрантов очень большие, и ложатся не только на водителя, но  также на транспортную компанию, которого данного водителя неграмотно проинструктировала и подготовила. Поэтому мы со своей стороны тоже проверяем знает ли водитель как проверять ? груз что делать в случаях если в прицепе странные шумы ? и  другие мелочи, которые помогут избежать ему  длительных пояснений в Английской полиции.


 

Jak najbardziej taka osoba może starać się o wizie do Wielkiej Brytanii , dlatego że Ambasada Brytyjska przyjmuje wszystkie dokumenty obywately których mają legalny pobyt na terenie Polski.
Nie ma znaczenia czy to jest wiza Paolska wydana na podstawie zezwolenia od wojewody: albo to jest karta pobytu: albo to jest Polska wiza pracownicza.
Wszystko się liczy.
Jak najbardziej pomożemy w każdem z rodzajów wiz do Wielkiej Brytanii.


Nie ma żadnego problemu w przygotowaniu kompletu dokumentów dla wizy do Wielkiej Brytanii, trzeba liczyć wszystko, trzeba pilnie szykować cały komplet Pani ze względu na to że Pani jest studentką, dlatego będzie traktowana jako osoba która może zostać na zawsze w UK.  

Jak najbardziej pomożemy w otrzymanie wizy do Wielkiej Brytanii, Koszt naszych usług jest 1290 zł brutto , oprócz tego jeśli opłata konsularna która wynosi w trybie zwykłym 207 € albo w trybie przyspieszonym 475 € Tryb zwykle trwa 15 - 20 dni , tryb przyspieszony trwa 3 albo 5 dni , paszport zostaje na ten czas w ambasadzie, my ze swojej strony robimy wszystko od początku do końca - (rejestrujemy ,tłumaczymy, sprawdzamy) a państwo jeden raz muszę przyjechać osobiście na wyznaczony dzień na spotkanie do ambasady brytyjskiej w Warszawie.
Мы успешно боремся с отказами в Великобританию в том числе но нам необходимо видеть все ваши документы причины отказа и примерно понимать документы которые были поданы, нельзя никогда гарантировать что в том или ином случае будет позитивное решение. Но если грамотно подойти к проблеме то всегда можно получить позитивный результат !

Nasza firma pomaga we wszystkich rodzajach wiz do Wielkiej Brytanii dla obywateli Białorusi którzy pracują na terenie Polski dla polskiego pracodawcy! Wiza do UK jest potrzebna! Możecie Państwo zapoznać się z naszą ofertą na stronie albo za linkiem w kraju  UK! 

Jak najbardziej zapraszamy Pani a oraz Państwa naszego biura w Warszawie adres biura jest na naszej stronie! Warszawa, 02-017 Al. Jerozolimskie 125/127/402B 

Звісно якщо чоловік перебуває на терені Польщі легально і маючи візу чи карту тимчасового побиту, ми можемо підготувати документи для отримання візи до Великої Британії, але треба зрозуміти ким він працює на терені Польщі ? для чого їде до Великої Британії , зібрати комплект документів який він особисто буде подавати до консульського відділу Англії! Наша фірма допомагає від самого початку до самого кінця з отриманням даної візи,  ми робимо всі переклади ми дивимося на всі документи і підказуємо що потрібно зробити і як це повинно виглядати!  Будь ласка дзвоніть по нашим телефоном на сайті ми вам все пояснимо!

Wizy pracownicze do UK wydaje się obywatelom , którzy zamierzają pracować w UK. Wizy pracownicze UK są najbardziej atrakcyjnymi wizami ze względu na to, że większość ludzi wyjeżdża do pracy w UK. Ostatnie dziesięciolecie odznacza się znaczącym wzrostem podróży do UK, ze względu na pracę przy poszukiwaniu kopalin takich jak złoto, ropa naftowa i gaz ziemny. Oprócz tego, jest to czyste pole lub niezagospodarowana nisza, w której liczni specjaliści z rożnych dziedzin mogą rozwinąć swe skrzydła. UK niestety nie posiadają wystarczającej ilości wykwalifikowanych kadr i wielu cenionych specjalistów z Ukrainy pomaga rozwinąć różne gałęzie gospodarki UK. Oprócz tego Ukraińcom łatwiej przychodzi przystosować się do trudnego klimatu UK a także do warunków bytowych i mentalności Anglików.Rodzaj zaproszenia dla wizy pracowniczej.W przypadku wizy pracowniczej, przede wszystkim jest wymagane zaproszenie od pracodawcy w wybranym przez Państwa krajach. Przygotowanie zaproszenia ma praktycznie jednakową procedurę .

Gdy będzie państwo posiadać zaproszenie do pracy w UK to jak najbardziej pomożemy w przygotowaniu całego komplet dokumentów do otrzymania angielskie wizy pracowniczej. Proszę przysłać zaproszenie pracownicze na naszego maila żeby zapoznać się  - czy wszystko zrobione dobrze i zaproszenie jest zarejestrowane w Anglii zgodnie z przepisami. 

Prawdę mówiąc ciężko bendze pomoc pani z przyjazdem do Wielkie Brytani z różnych powodów .Po pierwsze pani nie jest podróżnikóm ze względu na wizowe historię , po drugie pani jest chora i nie wiadomo czy nie będzie korzystać z pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, gdy będzie miała pani zaproszenie od szpital woj Wielkje Brytanii że będzie nadawany dla pani cały kompleks usługo -  wtedy jeśli można spróbować w załatwieniu takiej wizy właśnie w celu leczenia.

минимальная відаваемая виза посольством Великобритании открывается на полгода то есть в течение целого календарного года  - полгода Вы можете находиться в Великобритании, это могут быть однократные поездки так и постоянное пребывание не выезжаяб то есть один раз приехали и все полгода можно находиться в этой стране.

- отвечаю на второй вопрос, хочу заметить что мы не занимаемся трудоустройством то есть не ищем работу для граждан также мы не делаем никакие документы. Наша компания занимается  юридическим оформление ваших документов предоставленных нам, а мы со своей стороны советуем, корректируем, переводим и делаем полный пакет для успешного получения визы  - но все документы являются только предоставленные Вами.

- открытие визы в Великобританию занимает от трёх до двадцати дней существует два типа рассмотрения документов срочные и несрочные, срочное рассмотрение 3-7 дней несрочная длится 15-20 дней, то есть документ надо на это время остаются в посольстве Великобритании в Варшаве.

- цены за работу наших экспертов варьируется от категории вашей визы и сложности подготовки документов. Но это цена начинается от 1200 злотых за самую простую туристическую визу и может увеличиться многократно, а  может и не увеличится,. Каждый индивидуальный случай мы рассматриваем индивидуально.

Jak najbardziej można starać się o wizę połączeniem z rodziną ale dziewczyna musi stać małżonką, dlatego musicie Państwo zdecydować czy to naprawdę jest stosunki na długi okres albo tylko się pobawić. Gdy Pań chce zaprosić dziewczynę do Wielkiej Brytanii nie na dłuższy okres to można starać się o wizę turystyczną do UK, albo gościnna wtedy Pani jak najbardziej może przyjechać na okres 180 dni no i wtedy zdecydować czy będziecie państwo małżeństwem. Gdy bendze zawarty ślub dalej można starać się o wizę EEA permit na podstawie której Pani może przebywać oraz pracować Wielkiej Brytanii, dalej otrzymując PERMIT RESIDENCE ta na stałe zamieszkać w Wielkie Brytanii razem.  

Wszystko zrobimy. Jak najbardziej można przygotować dla dziewczyny komplet dokumentów dla wizy gościnnej w UK, od Pana też będziemy potrzebowali zaproszenie na podstawie którego dziewczyna zmoże odwiedzić Pana Wielkiej Brytanii i innego rodzaju dokumenty niezbędne do uzyskania gościnny wizy do Wielkiej Brytanii, mamy wieloletnie doświadczenie w załatwieniu różnych rodzajów wiz do Wielkiej Brytanii -  uważam że skutek otrzymanie tej wizy jest obok 95% 

Wysłano do Państwa na mail Umowa współpracy, z dumą mogę zaświadczyć że robimy bardzo dużo wiz  kierowców  - wszystkie kierowcy otrzymanie wizy do Wielkiej Brytanii teraz pracują dla swoich firm transportowych dlatego zachęcamy do współpracy z nami.

Dzień dobry Gdy dobrze zrozumiałem Państwo chcielibyście żeby polaczyc się z rodziną oraz możemy jak najbardziej w tym pomoc ale jak zapytała Pani ( Jak najłatwiej żeby ta osoba przyjechała do Polski oraz Wielkiej Brytanii )
Napisałem wyżej  ze najłatwiej będzie gdy obywatel Ghany będzie mąż pani no i wtedy możemy się połączyć z rodziną ale nie będzie to szybko ta latwo.
Koszt przygotowania dokumentów połączeniu z rodziną obywatele Unii Europejskiej jest ___ zl opłata konsularna nie istnieje

Предлагаем Вам процесс сотрудничества для получения английской визы:

1.  Подписываем договор сотрудничества (файл во вложении).
2. Ждем от Вас поступления оплаты за услуги в соответствии с выставленным счётом. Стоимость услуг 1290 злотых, так же за Вами оплата консульского сбора ( срочное изготовление визы 3-5 рабочих дней 406 евро и обычный срок 14-20 дней 187 евро)
3. Получаем от Вас все необходимые нам документы для изготовления визы.
4. Заполняете нашу анкету-опросник. Пересылка таких документов происходит по электронной почте.
5. Определяемся со сроком подачи документов на визу в консульстве и регистрируем на определенную дату и время.
6. В день подачи встречаемся с Вами в нашем офисе в Варшаве для полного укомплектования документов и их проверки.
7. Подача документов, паспорт остается в консульстве на срок рассмотрения заявления о визе.
8. Ожидаем решение, срок зависит от выбранного Вами ранее срока изготовления.
9. Паспорт с визой доставляется Вам по месту жительства.

Przygotowanie do wyjazdu w Uk wygląda następująco:
1. Podpisujemy umowę.
2. Opłata zostaje uiszczona zgodnie z fakturą. ---- brutto - za osobe
3. Następuje przekazanie nam dokumentów, które zostały przez nas wyszczególnione (drogą elektroniczną).

Tak, proszę dzwonić pod numer  tel na stronie .

Otrzymać zaświadczenie z zakładu ze on  nie może decydować z powodów choroby .

W nawiązaniu do naszej oferty - proces naszego wspólnego działania :
Chcemy zaznaczyć, że wszystko robimy my - а Państwo zajmują się swoją firmą.
Przygotowanie kierowcy do wyjazdu wygląda następująco:
1. Podpisujemy umowę.
2. Opłata zostaje uiszczona zgodnie z fakturą.
3. Następuje przekazanie nam dokumentów, które zostały przez nas wyszczególnione (drogą elektroniczną).
4. Kierowcy wypełniają wniosek.
5. Wypełniony wniosek należy wysłać do nas.
6. W razie jakichkolwiek pytań wszystko wyjaśniamy kierowcy osobiście.
7. Uzgadniamy jakich dokumentów będziemy potrzebowali od kierowcy, biorąc pod uwagę historię wizową.
8. My, z naszymi tłumaczami, tłumaczymy wszystkie poszczególne dokumenty na język angielski.
9. Kompletujemy dokumenty w języku angielskim, zgodnie z działalnością Państwa firmy.
10. Wysyłamy wzory + listę ważnych dokumentów przygotowaną z pomocą naszego Eksperta w języku
angielskim.
11. Umawiamy termin w Ambasadzie, kiedy kierowca wróci z trasy.
12. Za Państwa zgodą, rejestrujemy do Ambasady na wolny termin.
13. Spotykamy się z kierowcą w naszym biurze w Warszawie.
14. Składamy dokumenty do Ambasady. Paszport zostaje w ambasadzie (Kierowca dostarcza go osobiście).
15. Czekamy na decyzję (14-21 tryb zwykły, 3-5 dni tryb szybki).
16. Paszport z WIZĄ do UK jest odbierany przez naszego pracownika.
17. Przekazujemy paszport z wizą UK do Państwa. WIZA obejmuje 180 dni.
18. Kierowca jedzie do UK i zarabia więcej dla PAŃSTWA FIRMY.

Ona musi mieć kontrakt z UK, albo poślubić pana i wtedy starać sie  o połączenie z rodziną.

Tak, obywatele Rosji potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii, ze względu na to że między Rosją ta UK istnieje wizowy system. My ze swojej strony możemy przygotować cały bezbłędny komplet dokumentów, który jest wymagany od obywatela Rosji, który znajduje się legalnie w Polsce na podstawie karty pobytu oraz Karty Polaka z wizą . Rodzaj wizy - to może być wiza turystyczna albo wiza z celem biznesowym, zależy który rodzaj jest potrzebny. Będzie ona otwarta na 180 dni. Dokumenty, których potrzebujemy  -  umowa o pracę w Polsce oraz zarobki, którze pan posiada. Bardzo proszę dzwonić pod telefon na stronie, a my zajmiemy się tym profesjonalnie.

2500 zł netto, pomoc w polaczeniu z rodzina z UK . 

Gdy mama obywatel Polski - nie potrzebuje wizy do UNITED KINGDOM, gdy mama obywatel krajów poza UE jak najbardziej potrzebuje wizę do UK 

Karta pobytu nic nie daje. Możemy pomoc w załatwieniu wizy do UK koszt 1200 zl + VAT ta  oplata ambasady UK.
Proszę dzwonnic pod numer na stronie wszystko wytłumaczymy.

Proszę dzwonić do nas Wszystko Pani wytłumaczymy.  

Możemy pomoc przygotować wszystkie dokumenty dla wizy turystyczna do UK
Proszę dzwonnic pod teł na stronie. 
Proszę pobrać wniosek na naszej stronie wypełnić ta wysłać do nas
Wprost mówiąc można starać się narazi o wizę turystyczna.  

 

Zrobimy wszystko bardzo dobrze.Obsługujemy dużo różnych firm transportowych .Z nami skutek otrzymania wiz dla kierowców z Ukrainy do Anglii 99 %. Proszę dzwonić pod telefon na stronie.

Jak najbardziej. Mamy 100% skuteczności w otrzymanie wiz du Anglii  dla kierowców z Ukrainy. Na pański mail wysłali my ofertę.  

Dodatkowe dokumenty dla brytyjskiej wizy gościnnej

- Zaproszenie, które jest podstawą dla wydania wizy gościnnej do Anglii.
- Dane tej osoby, która wydaje zaproszenie wnioskodawcy, w formie kserokopii pierwszej strony paszportu.
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową tej osoby, która przyjmuje gościa z Polski.
- Jeśli osoba zapraszająca nie jest brytyjskim obywatelem – konieczne jest potwierdzenie jego statusu imigracyjnego. Dostarcza się w tym celu kserokopię strony paszportu, gdzie znajduje się wiza lub znaczek imigracji oraz zaświadczenie z HomeOffice, które potwierdza prawo do przebywania na terenie Anglii.

Jak najbardziej pomożemy
Proszę pobrać na naszej stronie wniosek za  link  em wypełnić ta wysłać do nas.

Nie zawsze -  ale trzeba  uważać na  dni pobytu w UK  a liczyć na  jeden dzień co najmniej 50 funtów.  

Musicie państwo dzwonić pod numer do ambasady albo przeczytać cale procedurę na stronie
Ciężko nam powiedzieć nie widzimy dokumentów złożonych do ambasady.


1. Travel passport which has at least one page blank from both sides    
2 PHOTO 
3. Copies or originals of previous passports (if any)   
4. Copy of European residence permit Or VIZA (if any)      
5. Visa fee 187 + service fee - 206 EURO 
6. Detailed invitation   
and another 

10 dni, od momentu skladania wniosku do ambasady UK.

1200 zl + VAT + oplata konsularna 187 euro

Jak najbardziej można przygotować wszystkie niezbędne dokumenty dla otrzymania wizy i przyjazdu do Wielkiej Brytanii dla pana.
Koszt 1200zl+ VAT opłaty konsularne 187 euro osobnie.

Proszę powiedzieć na jakiej podstawie obywatelka Tajlandii otrzymala wize do UK albo wysłać zdjęcie tej wizy na nasz adres nikitafirstpl@gmail.com wraz z wiza syna.

Виза в Великобританию для водителей - звоните 48 575 315 111

Цена наших услуг это 1290 злотых бруто
Отдельно оплачивает консульский сбор  - 207 евро

Оформление визы в Англию водителям нужно для возможности осуществления ими перевозок международного плана, которые будут включать в свои маршруты территорию Великобритании.

Каждый, кто хоть раз ездил в Великобританию знает, что самая главная загвоздка в этом деле – виза. Не наличие средств, не длительное планирование поездки, а именно получение (или отказ) такого желаемого разрешения въехать в эту страну может в один момент перечеркнуть все планы.

Самостоятельно оформить британскую визу – дело нелегкое, долгое и выматывающее. К тому же никогда не знаешь, увенчаются ли ваши попытки успехом. Для того чтобы получить уверенность в положительном исходе дела – обращайтесь к нам прямо сейчас. Мы бесплатно проконсультируем вас по всем вопросам британских виз. А сотрудничество с нашими менеджерами обеспечит вам позитивное решение специалиста Посольства, будь вы водителем автотранспорта или обычным туристом, направляющимся на британскую территорию.

С чего начать поездку в Великобританию

Поскольку Соединенное Королевство представляет собой очень популярное место, как для отдыха, так и для работы и для учебы, сюда направляется огромное количество желающих. Но украинские граждане зачастую остаются не у дел. Работники Посольств очень требовательны к своим заявителям. Стандартные условия, на которые в первую очередь обращают внимание, следующие:

- заявитель уже достиг совершеннолетия;

- гарантия того, что заявитель покинет пределы страны в установленные сроки;

- достаточные финансовые средства для нахождения заявителя на территории Королевства;

- заявленный срок пребывания заявителя в стране не превышает 6 месяцев, за исключением учебы и рабочих контрактов;

- гарантия того, что заявитель не будет использовать британскую визу в качестве транзитной (для этого есть отдельная категория виз).

Если у вас все в порядке со стандартными требованиями, тогда можно переходить к процессу оформления британской визы. Перед непосредственной подачей заявления необходимо заняться подготовкой и сбором ряда документов. Сюда входят и документы идентифицирующие личность, и рабочие документы, и о семейном положении, а также множество других дополнительных бумаг. Кроме того требуется личное посещение Визового центра для сдачи биометрических данных.

Как вы уже смогли убедиться, оформить визу в Великобританию действительно кропотливый процесс. Малейшее упущение или оплошность – и отказ гарантирован. К тому же все документы требуют перевода на английский язык у уполномоченного переводчика. Все это только доказывает необходимость сотрудничества в таком вопросе исключительно с профессионалами.

Компания Никита Первый уже много лет имеет дело с подобными заявлениями. Мы имеем контакты в консульских учреждениях по всему миру, а число довольных клиентов увеличивается с каждым днем. Выбирая нас, вы никогда не ошибетесь. А мы сделаем все, чтобы ваша поездка и подготовка к ней принесла вам только приятные впечатления.

Наряду с остальными популярными типами британских виз (туристическая, гостевая, рабочая и т.п.) также придется скрупулезно подойти и к подготовке пакета документов для категории «деловая виза Англии». Водителей международников это тоже касается, ведь при прошении о визе им также надо будет указать деловую цель поездки на территорию Соединенного Королевства.

Документы для категории «водительская виза в Англию»

- Заполненная анкета-опросник.

- Загранпаспорт, в котором требуется наличие минимум одной страницы, свободной от пометок с обеих сторон.

- Если имеются – старые загранпаспорта. Только в случае, если там есть визы не позднее последних 10 лет.

- Одна цветная фотография по стандартным требованиям.

- Справка с работы о занимаемой должности. В справке необходимо указать помесячную зарплату в течение последних полгода.

- Трудовая книжка. Ксерокопии всех страниц, заверенные работодателем мокрой печатью.

- Если есть – копия свидетельства о браке вместе с последней страницей паспорта супруги (а).

- Если есть несовершеннолетние дети – копия свидетельства рождении.

- Выписка из банка с указанием начисленных средств на расходы во время поездки.

- Копия водительского удостоверения заявителя.

- Копия удостоверения водителю-международнику.

- Копия техпаспорта, в том числе на прицеп, если есть.

- Подтверждение от компании-перевозчика данной заявки (с указанием данных водителя, транспортного средства и маршрута поездки).

- Справка водителю о командировке в рейс и возмещении ему затрат на поездку.

- Копия контракта о перевозке

ИЛИ

- Заявление на перевозку, выданное Заказчиком.

 

ВАЖНО! Все документы, кроме паспорта, требуют нотариального перевода на английский язык.

Все документы, кроме свидетельств, удостоверений, паспорта, должны быть датированы и имеют срок действия не более месяца перед подачей.

Oczywiście, bardzo proszę powiedzieć Pański mąż jest obywatelem Polski oraz obcokrajowcem? Proszę o odpowiedz na  email  nikitafirstpl@gmail.com

Nie koniecznie. Gdy Pani ma kartę  pobytu to możemy składać wnioski w Warszawie  i nie  trzeba jechać na UKRAINE

Oczywiście koszt przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz doradztwo będzie kosztowało 850 zł ,osóbnie będzie pani płaciła opłaty konsularne.

Ozywiście możemy pomóc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania wizy do UK,
Nasza cena za usługi dla 1 osoby - 250 euro oddzielnie opłaty konsularne.

Wszystkie odpowiedzi będziemy nadawali po podpisaniu umowy między naszymi firmami.

- gdzie i w jaki sposób można złożyć wnioski wizowe? (czy obywatele Białorusi/Ukrainy muszą składać wnioski w ambasadach swoich krajów, czy też jako pracownicy polskiej firmy mogą złożyć je w Polsce, jeśli tak, to czy muszą być zameldowani w Polsce) na podstawie karty pobytu państwa  z Ukrainy i Białorusi mogą składać wnioski w Warszawie .Gdy Panstwo tu nie ma żadnych kart pobytu, to muszę składać wnioski w ambasadach swoich krajów/
jaki rodzaj wiz jest w takim przypadku potrzebny? (chodzi o wizy wielokrotnego wjazdu na teren UK, min. 1 rok) na  1 rok
- jakie dokumanty sa wymagane?   Dużo różnych dlatego trzeba wszystko składać osoby I dopilnować wszystkich szczegółów.

Opinie o firme "NIKITA FIRST"

Polecam serdecznie! szybkie i bezproblemowe załatwienie formalności związanych z otrzymaniem wizy! polecam

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy)
17.01.2020

Serdecznie polecam, Pomoc w zalatwieniu calej spray wizowej

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy
29.10.2019

Z całego serca polecamy z mężem, od początku kontaktu do pozytywnego finału pełne i rzeczowe zadbanie o klienta. Dziękujemy, dzięki Wam mamy szanse na budowanie lepszej przyszłości. Namiary dostaliśmy od przyjaciół,ktorzy również,jak i my, dzięki Nikita First otrzymali wizę do Uk. Zawsze będziemy polecać i korzystać tylko z Waszych usług. Karolina . S 14-09-2019

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
14.09.2019

Bardzo dobra współpraca z firma, niejednokrotnie poza godzinami pracy biura i w weekendy. W pełni profesjonalne podejście do klienta. Rzetelna firma i bardzo miła obsługa. Polecamy, Boekestijn Transport Sp. z o.o.

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy!
09.08.2019

Wiza do Wielkiej Brytanii
Profesionalne podejście pracujących za cały czas współpracy wyrobiło pewność w pozytywnym wyniku !!! Polecam !!!

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy!
20.12.2018

Polecamy współpracę z Firmą Nikita First. Od pierwszych dni współpracy pracownicy w/w firmy byli bardzo pomocni - odpowiadali na każde pytania i doradzali. Kontakt mailowy był szybki i bezproblemowy, a personel wysoko wykwalifikowany. Cała procedura przebiegła sprawnie i błyskawicznie. Na pewno zwrócimy się o pomoc w kolejnym przypadku załatwiania wiz do UK.

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy!
27.08.2018

Sprawa załatwiona w dwa tygodnie od wysłania kompletu dokumentów.
Pełen profesjonalizm. Będziemy dalej współpracować.
Tomasz Bielawski Stalesia Sp.z o.o. Kraków tel. 666 859 400.

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy!
08.08.2018

Polecam firmę Nikita First wszystko profesjonalnie przygotowane, i moja pierwsza wiza do UK na 180 dni w moim paszporcie. POLECAM.

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy!
04.07.2018

Bardzo dziękuję za pomoc w uzyskaniu wizy z ogromną przyjemnością będę korzystał z Państwa pomocy
i będę Pana polecał zaprzyjaźnionym firmą.

Pozdrawiam
Maciej Raatz

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziękuję
03.04.2018

Polecam z całego serca, rzetelna pomoc i dbałość o klienta! 14.03.2018

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
)
14.03.2018

Szukaj w serwisie

Zamówienie wiz

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
 .d8888b.  888888888  8888888888  .d8888b. 
d88P Y88b 888 d88P d88P Y88b
888 888 d88P .d88P
888d888b. 8888888b. d88P 8888"
888P "Y88b "Y88b 88888888 "Y8b.
888 888 888 d88P 888 888
Y88b d88P Y88b d88P d88P Y88b d88P
"Y8888P" "Y8888P" d88P "Y8888P"


Enter the code depicted in ASCII art style.

Doradca w sprawach Wielkiej Brytanii dla cudzoziemców