Wiza do Niemiec dla cudzoziemców

Wizy

   

  NIKITA FIRST -  firma specjalistów wizowych zajmujących się wszystkimi rodzajami niemieckich  wiz.
  Niemcy są członkiem układu z Schengen od samego początku jego istnienia, a turyści, a dokładniej osoby ubiegające się o wizę do Niemiec mogą ubiegać się zarówno o wizę krajową, jak i wizę Schengen. Wizy te mają jednak pewne różnice. Wiza krajowa jest ważna bezpośrednio w kraju przez cały okres ważności wizy, a także w całej strefie Schengen nie dłużej niż 90 dni na pół roku, natomiast wiza Schengen jest ważna tak samo w całej strefie Schengen tylko przez 90 dni na pół roku. Ponadto ważność wizy krajowej jest znacznie dłuższa niż 90 dni i może zostać przedłużona poprzez złożenie wniosku do właściwego organu ds. cudzoziemców na danym terytorium. Należy pamiętać, że wniosek musi być sporządzony wyłącznie w języku niemieckim.

Pośrednictwo

  DOKUMENTY

Wniosek

 • WLASCIWE ORGANY 

Wzor wizy

  WZOR WIZY