Wiza do Białorusi dla cudzoziemców i Polaków

Do miast na terenie Białorusi Grodno oraz Brestu ta Mińsku w celach turystycznych wiza nie jest potrzebna dlatego że obywateli Unii Europejskiej którzy podróżują do tych wyznaczonych miast mogą na lotnisku na podstawie ruchu bezwizowego przejść kontrolę graniczna. Na podstawie ruchu bezwizowego do miast Grodno oraz Brestu mogą wieszać na 10 dni do Mińska na 30 dni. Ale proszę państwa nie zapomnieć o wykupieniu Wouczera jego mozecie Panstwo kupic w naszej firmie.

Wizy

  Aby odwiedzić Białoruś niezbędne jest uzyskanie białoruskiej wizy wjazdowej. Przed jej uzyskaniem należy złożyć wniosek w jednej z placówek dyplomatycznych Republiki Białoruś (ambasada lub konsulat).
   
  Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że od dnia 01.09.2012 r. białoruska ambasada lub konsulat nie wydają wiz w przypadku, gdy punktem docelowym jest Port lotniczy Mińśk. Rejestr przedstawicielstw dyplomatycznych, które podejmą się wydania wizy w takiej sytuacji, należy uściślić na stronie.

  Jeśli taka sytuacja dotyczy właśnie Państwa i jest to przeszkoda na drodze do uzyskania wizy, to w takim przypadku konieczne jest wcześniejsze omówienie warunków jej uzyskania wraz z biurem turystycznym organizującym wycieczkę.
  Z każdym rokiem Białoruś staje się dla turystów coraz bardziej pociągającym i popularniejszym kierunkiem. Turystyka w tym kraju co roku zwiększa swoje obroty. Wiele biur turystycznych chętnie pomoże Państwu przygotować wszelkie dokumenty, potrzebne do odwiedzenia Białorusi.


  Firma Nikita First oferuje Państwu pełen zakres usług pozwalający na komfortowe i bezstresowe zwiedzanie Białorusi.
  Jeśli pragną Państwo spędzić czas na terenie Białorusi i chcieliby Państwo skrócić czas oczekiwania na wizę, istnieje możliwość złożenia wniosku on-line w każdym momencie poprzez stronę internetową.

  Nasi pracownicy z przyjemnością pomogą w tym Państwu i odpowiedzą na wszelkie nurtujące Was pytania.
  Po otrzymaniu wypełnionego przez Państwa wniosku, nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem i zaoferuje konieczną pomoc, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem uzyskania wizy i  podróży do Białorusi. Aby uzyskać wizę konieczne jest ukazanie paszportlub innego dokument potwierdzającego tożsamość oraz wypełnienie formularza wniosku o wydanie wizy. Zbiór dokumentów jakie należy przedstawić może się różnić w zależności od celu podróży.

  Wiza turystyczna do Białorusi.

  Ta wiza ma charakter krótkoterminowy, może być jednokrotna lub dwukrotna. Czas oczekiwania na wizę tego typu: do 30 dni. 

  Typ wizy, o który pragną się Państwo ubiegać można wybrać według własnego uznania, Aby otrzymać wizę typu turystycznego, potrzebne jest Państwu wystawione zaproszenie od biura turystycznego zarejestrowanego na terytorium Białorusi. W zaproszeniu powinny zostać zawarte informacje o firmie która wystawia zaproszenie (nazwa firmy, adres i numer licencji), jak również dane osoby zapraszanej (Wasze dane osobowe, imię i nazwisko zgodne z danymi ukazanymi w paszporcie, terminy planowanego pobytu w Białorusi). Dodatkowo ważne jest, aby dostarczyć podtwierdzenie opłaty usług turystycznych. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą posiadać podpis dyrektora biura turystycznego oraz pieczątkę. Zwracając się do białoruskiej ambasady lub konsulatu, należy posiadać ważny paszportwypełniony formularz wniosku o uzyskanie wizy, zaproszenie od organizatora wycieczki z terytorium Białorusi oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.
  Wysokość opłaty konsularnej zależna jest od rodzaju wizy (grupowa lub indywidualna) i obywatelstwa wnioskodawcy.

  Wiza do Białorusizwiązana z prywatną wizytą. Jest to wiza przeważnie krótkoterminowa: do 90 dni, jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna. Istnieje w wariancie długoterminowym: w sumie 90 dni w ciągu jednego roku. Wizę tego typu można uzyskać na podstawie zaproszenia od obywatela Białorusi. O zorganizowanie takiego zaproszenia można starać się w lokalnych urzędach od spraw obywatelstwa i migracji.


  Wiza biznesowa do Białorusi z Polski. 

  Jest to wiza dla celów komercyjnych, wykluczająca możliwość podjęcia pracy. Wiza ta jest zazwyczaj krótkoterminowa: do 90 dni, jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna. Istnieje w wariancie długoterminowym: w sumie 90 dni w ciągu jednego roku. Aby uzyskać taką wizę potrzebne jest zaproszenie od partnera biznesowego, który zarejestrowany jest na terytorium Białorusi. Zaproszenie tego typu musi być podpisane przez dyrektora firmy i posiadać ważną pieczątkę. Konieczne jest również dostarczenie tych dokumentów, które potrzebne są przy staraniu się o uzyskanie wizy wielokrotnej.

  Wiza tranzytowa przez Białoruś z Polski. 

  Wizę tego typu można uzyskać po przedstawieniu szeregu dokumentów potwierdzających fakt, że Państwa pobyt na terytorium Białorusi nie będzie trwał dłużej niż 48 godzin (bilety lotnicze lub kolejowe, wiza do kraju docelowego itp.). Wiza tranzytowa używana jest wtedy gdy konieczny jest transport przez teryrotium białoruskie z jednego kraju w inny kraj graniczący z Białorusią.

  Wizy uzyskiwane po przybyciu do Białorusi. 

  Zdarzają się takie przypadki, że w niektórych krajach nie istnieje ambasada ani konsulat Republiki Białoruś. W takim wypadku można uzyskać wizę-express w punkcie konsulowym, który znajduje się na terenie portu lotniczego Mińsk-2. Taki wariant może być wygodny, jeśli Państwa samolot wyląduje na tym lotnisku i będą mieć Państwo przy sobie wymagane do uzyskania wizy dokumenty (różne w zależności od celu wizyty).


  Ważna informacja.


  Dla obywateli szerzegu państw nie jest konieczne posiadanie zaproszenia, jeśli ich wizyta na terenie Białorusi ma trwać mniej niż 30 dni. Dotyczy to obywateli krajów takich jak: Australia, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kanada, Nowa Zelandia i inne (pełna lista krajów dostępna w ambasadzie Republiki Białoruś). Przy czym nadal istotne jest, aby w kwestionariuszu ukazać dane osoby zapraszającej, przede wszystkim adres i status osoby - fizyczny lub prawny.

  Przy staraniu się o dowolny rodzaj wizy, należy zwrócić uwagę na to, aby Państwa paszport był ważny conajmniej 90 dni po planowanym terminie opuszczenia przez Państwa Białorusi. 
  Wszelkie szczegółowe informacje mogą zostać udzielone w Wydziale Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi.

  Wiza turystyczna do Białorusi - od 135 euro. Wiza turystyczna do Białorusi - 135€ .
  Podstawą jest kupon lub rezerwacji hotelu
  Wiza gościnna do Białorusi  - 50€ 
  Zaproszenie od znajomych obywateli Białorusi.
  Wiza biznesowa do Białorusi - 200€ 

  Przedsiębiorcy otrzymują wizy na podstawie zaproszeń od partnerów biznesowych.
  Wiza studencka na Białorus - 35€
  Jeśli otrzymaliście zaproszenie od uniwersytetu - to taka wiza jest wam potrzebna.
  Wiza pracownicza do Białorusi - 150€
  Wydaje się na podstawie podjęcia pracy na terenie Białorusi.
  Wiza tranzytowa przez Białoruś - 50€

  Otrzymać ją można w przypadku gdy Białoruś znajduje się na drodze do celu podróży i konieczne jest przekroczenie jej granicy.
   
   
   

  Inne kategorie wiz do Białorusi:

  • Wiza dla połączenia z rodziną na terenie Białorusi
  • Wiza panny młodej do Białorusi
  • Wiza pana młodego do Białorusi
  • Wiza w celu leczenia w Białorusi
  • Wiza zakupowa
  • Wiza kulturowa
  • Wiza sportowa
  W razie pytań i wątpliwości związanych z tematyką wizową prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 575 412 111 Nasi eksperci odpowiedzą możliwie wyczerpującą na każde Wasze pytanie.

Pośrednictwo

  File Anketa_RB-NIKITAFIRST.PL_.docx

  Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o wizę białoruską w organach ją wydających. Lista podstawowa:

  1.  Paszport spełniający poniższe wymagania:


  - zawiera zdjęcie posiadającego oraz jego dzieci, jeśli również z nim podróżują i są wpisane w paszporcie.
  - zawiera przynajmniej dwie puste strony dla nowych wiz.
  - ważność paszportu wynosi nie mniej niż 90 dni po planowanym opuszczeniu granic Białorusi.
  - jego stan nie skłania do podejrzeń w związku z wiarygodnością tożsamości i zgodnością z danymi właściciela.
  - nie zawiera żadnych zapisów i notatek, korekt i przekreśleń, które nie zostały poświadczone przez właściwe organy oraz nie posiada podartych, wyrwanych lub pociętych stron.
  2.  Ankieta wizowa w jednym egzemplarzu
  3.  Fotografia w dobrej jakości w liczbie 1 sztuka, na białym tle, rozmiar 45 na 35mm.
  4.  Umowa ubezpieczenia zdrowotnego z RUE "Belgosstrah" lub "Beleksimgarant", ewentualnie z innego zakładu ubezpieczeń z innego państwa.
  5.  Tak zwane dokumenty wsparcia wizowego (szczegółowe informacje poniżej).
  6.  Potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej.


  Inne dokumenty, niezbędne przy podejmowaniu decyzji o wydaniu wizy
  Dokumenty wsparcia wizowego różnią się w zależności od celu konkretnej podróży.


  Dla wizy tranzytowej do Białorusi:


  1.  Wiza wydana do tego kraju, do którego przez białoruskie terytorium zmierza podróżujący.
  2.  Bilety lotnicze lub kolejowe, potwierdzenie ich rezerwacji, potwierdzenie możliwości przejazdu własnym pojazdem.


  Dla wiz turystycznych do Białorusi:

  Zdolność do przedstawienia jednego z następujących dokumentów (na termin nie dłuższy niż 30 dni)

  1.Oryginał wstawiennictwa białoruskiego biura turystycznego. Wydany na papierze firmowym, określający wszystkie szczegóły, terminy pobytu, odpowiednio opieczętowany z informacją o wzięciu odpowiedzialności przez biuro w związku z przestrzeganiem przez cudzoziemców praw obowiązujących na terytorium Białorusi.
  2.Oryginał wstawiennictwa instytucji sanitarnej lub uzdrowiskowej, wydany zgodnie z wymaganiami. Należy również podać informacje o pełnym lub częściowym opłatceniu usług.
  3.Oryginał wstawiennictwa organizacji ze sfery agroturystyki, sporządzony zgodnie z wymogami.
  4.W niektórych przypadkach jest możliwe dostarczenie kserokopii wstawiennictwa wraz z dokumentem potwierdzającym rezerwacje noclegu na okres nie dłuższy niż 10 dni, ale we wcześniejszym porozumieniu z pracownikiem konsulatu.

  Dla wiz biznesowych, a także przy uczestnictwie w kulturalnych i sportowych wydarzeniach.


  1.  Odpowiednie wstawiennictwo od osoby prawnej. Wydane na papierze firmowym, określające wszystkie szczegóły, terminy pobytu, odpowiednio opieczętowane z informacją o wzięciu odpowiedzialności przez organizację za przestrzeganie przez cudzoziemca praw na terytorium Białorusi. Wniosek przedstawia sie w oryginale. Można przedstawić kopię, we wcześniejszym porozumieniu z pracownikiem konsulatu.
  Dla wiz naukowych
  1. Zaproszenie na naukę od organizacji, która posiada prawo nauczania na terytorium Białorusi.


  Dla wiz osobistych


  Zdolność do dostarczenie jednego z następujących dokumentów:


  1.Jeśli na terytorium Białorusi ciężko zachorował lub umarł członek rodziny lub bliski krewnego - akt zgonu, zaświadczenie o chorobie oraz wystawione od lekarza zaświadczenie, że jest to krewny lub członek rodziny.
  2.Zaproszenie (oryginał) od białoruskiego pododdziału dotyczącego obywatelstwa i migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
  3.Do wjazdu na terytorium Białorusi obcokrajowca na leczenie - umowa na świadczenie usług medycznych lub wstawiennictwo białoruskiej Organizacji Zdrowia sporządzone zgodnie z ustawodawstwem Białorusi.
  4.Wezwanie sądowe, które może być dostarczone faksem lub innym możliwym sposobem.
  5.Dla właścicieli nieruchomości i ich rodzin - dokument potwierdzający prawo do mieszkania dostarczone w oryginale.


  Dla wiz pracowniczych


  Zdolność do dostarczenia jednego z następujących dokumentów:


  1.Wniosek od organizacji komercyjnej posiadającej inwestycje zagraniczne, dostarczony w oryginale. Wniosek wydaje się na papierze firmowym, ze szczegółami, opieczętowany i zawierjącya informacje, że organizacja bierze odpowiedzialność za przebywanie zagranicznego pracownika na terytorium Białorusi zgodne z zasadami pobytu. Dodatkowo przedstawia się kopie dokumentów założycielskich organizacji.
  2.Egzemplarz specjalnego zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w kraju, który wydaje pododdział Departamentu Migracji i Obywatelstwa Spraw Wewnętrznych w Mińsku komitetu wykonawczego miasta lub komitetu wykonawczego regionalnej policji. Kopia musi być poświadczona przez notariusza na terytorium Białorusi.

  Wizy dla kontaktów religijnych


  1.Oryginalne wstawiennictwo od organizacji religijnej. Wniosek/wstawiennictwo wydaje sie na papierze firmowym, ze wskazaniem pełnej nazwy organizacji, wszelkimi szczegółami, opieczętowaniem i zawartą informacją, że organizacja bierze odpowiedzialność za pobyt cudzoziemca w kraju zgodny z zasadami pobytu Wniosek koordynuje upoważniona osoba od spraw religii i narodowości. Dokumenty mogą być dostarczone w postaci kopi, faksem lub w inny możliwy sposób, ale we wcześniejszym porozumieniu z pracownikiem konsulatu.


  W sprawie wiz dla podróży do miejsc pochówku


  1. Informacje na temat pochówku członków rodziny zagranicznego wnioskodawcy, przedstawia sie w oryginale.


  W sprawie wiz dla prowadzenia dziennikarstwa


  1. Potwierdzenie tymczasowej akredytacji białoruskiego MSZ dla mediów


  W sprawie wiz dla programów humanitarnych, w tym zdrowia dzieci, praca na zasadzie pro bono, zapewnienie darmowej pomocy zagranicznej


  1.Wniosek Wydziału białoruskiego Humanitarnego Biura Spraw Prezydenta lub innych organów państwowych. zarządu miasta komitetu wykonawczego Mińska lub regionalnych komitetów wykonawczych, które mają jurysdykcję zgodnie z ustawodawstwem Białorusi.

Wniosek

 •  

  Kto nie potrzebuje wizy do Białorusi?

  Wizy do Białorusi nie potrzebują obywatele poniższych państw:
  1.     Wszystkie kraje WNP poza obywatelami Turkmenistanu.
  2.     Wenezuela (do 90 dni).
  3.     Turcja (do 30 dni i nie więcej niż 90 dni w roku).
  4.     Kuba (do 30 dni).
  5.     Macedonia (do 30 dni).
  6.     Mongolia (do 30 dni).
  7.     Serbia i Czarnogóra (do 30 dni).


  Nie wymaga się również wizy od posiadaczy paszportów dyplomatycznych takich krajów jak:


  1.     Argentyna.
  2.     Brazylia.
  3.     Wietnam.
  4.     Chiny.
  5.     Turcja.
  6.     Węgry.
  7.     Turkmenistan.
  8.     Iran.
  9.     Indie.
  10.   Słowacja.
  11.   Rumunia.
  12.   Macedonia.
  Dla obywateli wszelkich pozostałych krajów przy wjeździe do Białorusi konieczne jest posiadanie wizy.

  Uzyskanie wizy w Porcie lotniczym Mińsk.

  W porcie lotniczym Mińsk wizy wydaje organ od spraw wjazdu cudzoziemców głównego konularnego zarządu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi, gdzie należy wcześniej złożyć dokumenty wsparcia wizowego. Dokonując krótkotrwałego wystawienia wizy powinno dostarczyć się wszelkie dokumenty nie później niż na trzy dni robocze przed planowaną datą przyjazdu, w przypadku starania się o wizę długoterminową - nie później niż na pięć dni do planowanej daty przyjazdu. Odpowiednie dokumenty mogą być składane jednocześnie w momencie złożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania wizy, bez wcześniejszego kontaktu, tylko w przypadku poważnej choroby lub śmierci bliskiego krewnego.
  Z dniem 8 grudnia 2014  wprowadza się możliwość ukazania dokumentów jedynie przy fizycznej obecności osoby ubiegającej się o wize w punkcie informacyjnym na parterze lotniska w godzinach 10:30-16:30 w każdy dzień roboczy.


  Dokumenty wsparcia wizowego dla cudzoziemców udających się na szkolenia, a także zaproszenia na prywatne wizyty, wydane przez Departament Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogą być wysłane pocztą.
  Krótkoterminowe wizy związane z nauką i szkoleniem mogą być uzyskane tylko przy osobistej obecności przedstawiciela organizacji, która przekazała zaproszenie do nauki.

  Przepisy celne

  Zabrania się przewożenia przez osoby fizyczne przez białoruską granice (zarówno do jak i z kraju) bez odpowiedniego zezwolenia: 
  - broni palnej, amunicji, sprzętu wojskowego, wszelkiego rodzaju materiałów wojskowych;
  - informacji drukowanych lub w formie audio i wideo lub na innych nośnikach, które mogłoby zaszkodzić interesom gospodarczym i politycznym kraju, bezpieczeństwu państwa, aspiracjom moralnym lub zdrowiu obywateli kraju.
  - substancji narkotykowych, trujących, toksycznych, psychotropowych, radioaktywnych lub substancji wybuchowych;
  - innych przedmiotów zabronionych przez ustawodawstwo Białorusi.

  Karta migracyjna

  W Rosji i Białorusi funkcjonują karty migracyjne dla obcokrajowców jednego wzoru. Przy wjeździe na terytorium białoruskie rosyjscy obywatele nie muszą wypełniać karty migracyjnej. Wszyscy obywatele pozostałych krajów muszą wypełnić kartę migracyjną. którą należy przedstawić celnikom na granicy przy wjeździe do kraju. W momencie wyjazdu z kraju cudoziemiec oddaje swoją kartę migracyjną przedstawicielowi wojsk pogranicznych (tj. celnikowi) Białorusi w punkcie przekroczenia granicy.

  Obywatele, którzy posiadają wizy na pobyt w Federacji Rosyjskiej


  Wszyscy cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej nie są zwolnieni z obowiązku okazania białoruskiej wizy przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś z wyjątkiem obywateli państw z ruchu bezwizowego z Białorusią.

 • File Anketa_RB-NIKITAFIRST.PL_.docx

Wzor wizy

  Warunki przygotowania wiz - z każdym klientem podpisujemy umowę, gdzie jasno określamy termin, cenę i pozostałe detale. 

  TABLICA CEN PODZIELONA NA WIZY  - TURYSTYCZNE, GOŚCINNE, BIZNESOWE  WIZY TURYSTYCZNE

   
  CZAS REALIZACJI OKRES WAŻNOŚCI
  CENA W EURO
   

  Przygotowanie dokumentów
   
  1 dzień dowolny
  50 
  zamów

  Turystyka na 8 dni
   
  7 dni  
  7 dni
   
  150
  zamów
  Turystyka na 15 dni 7 dni
  14 dni
   
  185
  zamów

  Turystyka na 20 dni


   7 dni
   
  21 день
  215
  zamów

   

   

Opinie

Opinie o firmie "NIKITA FIRST"

Dziękuję bardzo.  Super spólka. Super kolektyw. 15-03-2024

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekujemy!
14.03.2024

Good Job!!

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Thank you Rimond!
30.12.2022

Специалисты своего дела. При сборе всех документов - однозначно виза будет открыта. Я как водитель международный обратился к ребятам и очень рад за такое сотрудничество.
Желаю удачного развития ;)

Ocena:
5

Odpowiedź eksperta:
Dziekuje )
20.06.2022