Dzień dobry, chcialabym otrzymać wizę do UK, obecnie jestem w oczekiwaniu na paszport, który odbieram 4.10.2021 r. Znalazłam pracodawcę, który wystawi mi odpowiednie dokumenty.

Pytanie w szczegółach

Dzień dobry, chcialabym otrzymać wizę do UK, obecnie jestem w oczekiwaniu na paszport, który odbieram 4.10.2021 r. Znalazłam pracodawcę, który wystawi mi odpowiednie dokumenty. Moje pytania są następujące:
Na czym polega Państwa rola w pośredniczeniu dot. wizy?
Jaki jest koszt Państwa usługi i czy w razie odmowy wizy zwracają Państwo poniesione koszty?
Czy koniecznym jest osobiste stawienie się w konsulacie? nie ukrywam, ze jest to dla mnie wielce kłopotliwe ze względu na odległość i brak aktualnie auta.
Jaki jest koszt wizy? Czy za złożenie wniosku się płaci?
Czy musze zdawac egzamin z  języka ang? Jestem samoukiem, na studiach również miałam zajęcia z j. ang. ale poziom podstawowy?
Czy problem stanowi fakt, ze zaproponowane przez pracodawcę w UK stanowisko wymaga niższych kwalifikacji niż posiadam?
Czy mogę prosić o wykaz dokumentów, które są niezbędne zarówno z mojej strony, jak i strony pracodawcy?

Odpowiedź

Odpowiedz w trakcie nadania....

Inne kwestie o Wielkiej Brytanii dla cudzoziemców

Jak najbardziej możemy pomóc w przygotowaniu wniosku i złożenie dokumentów dla uzyskania angielskie wizy dla obywateli Ukrainy partnera pani ofertę odnośnie kosztów i listy dokumentów wysyłamy do państwa na maila -  musimy koniecznie z państwem podpisać umowę współpracy i mieć telefon do pana z Ukrainy który stara się o karcie pobytu w Polsce, ewentualnie musimy od pani wiedzieć czy pani zamieszkuje na stałe Wielkiej Brytanii ? 

Możemy państwu pomóc przygotować prawidłowe rodzaj wizy żeby pani mogła przyjechać i pracować wWielkiej Brytanii normalnie,oraz dzieci którzy mogą tam normalnie się uczyć.

Możemy możemy państwu pomóc z wyrobienie wizy UK pracowniczej. Odnośnie kosztu za ten rodzaj wizy proszę dowiadywać się za tel. naszej firmy

Gdyż państwo macie status osiedleńcza ( SETTLED STATUS UK ) to nie potrzebujesz żadnej dodatkowej wizy.

Добрый день конечно мы можем помочь вам в подготовке документов и получения виз для водителей и граждан Украины для перевоза груза Великобританию прошу контактировать с снами по телефонам все вам поясним, подпишем договор и начнём  заниматься вашими водителями.

Bardzo często zdarza się, że Konsulat Wielkiej Brytanii odmawia wydania wizy, ale nie jest to powód, aby nie jechać do Anglii. Istnieje wiele sposobów na uzyskanie wizy brytyjskiej do Wielkiej Brytanii po odmowie, gdy decyzja konsulatu została zaskarżona. Nikita First od wielu lat z powodzeniem radzi sobie z odmowami. Jeśli skontaktują się Państwo z nami, szanse na pozytywną decyzję i otrzymanie wizy przy następnym wniosku są bardzo wysokie.
Jeśli nie otrzymają Państwo wizy brytyjskiej za pierwszym razem, gdy odmówiono Państwu wizy, mają Państwo prawo odwołać się do sądu. Wiąże się to z dodatkowym nakładem czasu i pieniędzy, ale w niektórych indywidualnych przypadkach możliwe jest również uzyskanie rewizji decyzji.
Najczęstsze powody odmowy wydania wizy do Wielkiej Brytanii.
Główną przyczyną odmowy wydania wizy jest niepotwierdzenie przez osobę ubiegającą się o wizę szczegółów dotyczących długości pobytu, miejsca zamieszkania lub wsparcia finansowego.
Na początku najkorzystniej jest się odpowiednio przygotować, złożyć wniosek o wizę i otrzymać ją za pierwszym razem, niż odwoływać się od otrzymanej już odmowy.
Dlatego o wiele korzystniej jest, jeśli przygotowaniem dokumentów do wniosku wizowego zajmują się eksperci w dziedzinie imigracji z dużym doświadczeniem, ponieważ każdy błąd może prowadzić do negatywnego wyniku.
Mając to na uwadze, wnioskodawcy powinni być bardzo ostrożni przy wyborze agenta wizowego lub firmy, aby nie zostać odrzuconym. W końcu ponowne składanie wniosku oznacza dodatkowy czas i koszty.
W takich przypadkach można złożyć odwołanie:
- odmowa wydania wizy, unieważnienie wizy;
- odmowa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa;
- odmowa przedłużenia wizy;
- Pozbawienie obywatelstwa Zjednoczonego Królestwa;
- usunięcie lub deportację.
Zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa decyzja o odmowie wydania wizy może zostać cofnięta, jeżeli
- Został podjęty z naruszeniem przepisów imigracyjnych,
- narusza brytyjską ustawę o stosunkach rasowych,
- narusza ustawę o prawach człowieka, jak również europejską konwencję praw człowieka,
- naruszyła prawa skarżącej jako obywatelki państwa członkowskiego EOG wynikające z porozumienia,
- osoba, która wydała decyzję odmowną narusza przepisy imigracyjne,
- jeżeli wydalenie ze Zjednoczonego Królestwa narusza zobowiązania tego państwa wynikające z konwencji genewskiej.
Otrzymałeś odmowę. Co powinienem zrobić?
Po podjęciu decyzji o odmowie wydania wizy brytyjskiej, otrzymają Państwo oficjalne pisemne zawiadomienie z podaniem przyczyny odmowy. W przypadku wydalenia z kraju, w piśmie znajdziesz informację, do jakiego kraju możesz wyjechać. List powinien również zawierać następujące informacje
- prawa i obowiązki wnioskodawcy,
- Podstawy prawne odmowy,
- termin na złożenie odwołania,
- adres, na który należy przesłać odwołanie
- adres, na który należy przesłać odwołanie, numer faksu,
- możliwe wyjątki i ograniczenia w zakresie prawa do odwołania,
- inne dodatkowe informacje.
Wraz z pisemną odmową zostanie dostarczony formularz odwoławczy, aby odwołać się od decyzji. Należy go wypełnić i wysłać do Sądu Imigracyjnego. W przypadku pobytu poza granicami Wielkiej Brytanii - do ambasady lub brytyjskiego High Commission. Sąd Imigracyjny jest niezależną organizacją, która nie jest związana z Departamentem Imigracji.
Jeśli wnioskodawca przebywa w Wielkiej Brytanii, dokumenty muszą zostać wysłane do sądu nie później niż 10 dni później. A w przypadku pobytu w areszcie śledczym - w ciągu 5 dni. Poza granicami Wielkiej Brytanii jest 28 dni na złożenie odwołania od odmowy wydania wizy brytyjskiej.
Po złożeniu wszystkich dokumentów, urzędnik imigracyjny ponownie rozpatrzy swoją decyzję. Może on albo zmienić swoją pierwotną decyzję, albo pozostawić ją tak, jak była. W drugim przypadku możliwe będzie złożenie wniosku o kolejny środek zaskarżenia. Masz do 8 tygodni na zebranie dalszych informacji i dokumentów.
Do sądu po odmowie przyznania wizy do Wielkiej Brytanii?
Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę zdecyduje się wnieść sprawę do sądu, urzędnik wizowy musi poinformować o dacie rozprawy. W tym czasie należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, nawet poza granicami Wielkiej Brytanii.
Przedstawiciel może działać w imieniu wnioskodawcy. Tak więc w tym przypadku sprawa nadal będzie rozpatrywana.
Jeśli wnioskodawca przebywa w Wielkiej Brytanii, będzie on występował jako główny świadek w sądzie.  Jeśli w Wielkiej Brytanii jest sponsor podróży, może on również występować jako świadek. W dniu próby koniecznie trzeba mieć wolny cały dzień.
Odwołanie po odmowie wydania wizy brytyjskiej
Po stawieniu się w sądzie, sędzia podejmie decyzję, która zostanie ogłoszona w ciągu dwóch do trzech tygodni. Może się jednak zdarzyć, że decyzja zostanie ogłoszona w dniu rozprawy. Po podjęciu decyzji do wnioskodawcy wysyłana jest pisemna odpowiedź. Decyzja wchodzi w życie z chwilą jej pisemnego potwierdzenia.
Odmowa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa
Możesz spotkać się z odmową wjazdu do Wielkiej Brytanii, nawet jeśli posiadasz ważną wizę.
Przyczyny tego mogą być różne. Urzędnik imigracyjny da Ci czas na naprawienie sytuacji.
Jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia niezbędnych faktów funkcjonariuszowi, wówczas wystawia on pisemną odmowę. W takim przypadku przewoźnik zostanie poinformowany, że gość musi zostać odebrany.
Za bilet powrotny zapłaci przewoźnik, a nie brytyjski Urząd Imigracyjny.

Oferta wyslana na mail. Proces uzyskiwania wizy do Wielkiej Brytanii jest uznawany za jeden z najtrudniejszych spośród wszystkich krajów.

Jak najbardziej możemy pomóc i zgłosić jeszcze raz nowy wniosek który na pewno przyznają za prawidłowy i dostanie pan PRE SETTLMENT STATUS. (EU Settlement Scheme)

Dzień dobry jak najbardziej możemy pomóc w przygotowaniu dokumentów i wniosków połączenie rodzin w UK!
Teraz mamy opcje wyrobienia EU SETTLMENT STATUS.

Tak moze pan skladac dokumenty na UK wiza w Warszawie! Obywatelom pochodzącym spoza UE, dla zrealizowania takiego wyjazdu jest potrzebna wiza do UK.

Dla osób, które pragną odwiedzić Wyspy Brytyjskie (niezależnie od czasu przebywania na terenie Wysp), niewystarczające jest posiadanie wizy Schengen, należy uzyskać konkretną wizę do Wielkiej Brytanii.
Uzyskać wizę UK można zarówno przy pomocy doświadczonych specjalistów, jak i samodzielnie. Należy jednak pamiętać  o zachowaniu dokładności podczas przygotowywania wszystkich koniecznych dokumentów. 
Proces uzyskiwania wizy do Wielkiej Brytanii jest uznawany za jeden z najtrudniejszych!
UWAGA !! Pojedyncze błędy w dokumentacji niezbędnej do wydania wizy wykluczają jej otrzymanie.

Dobrze wygląda ) trzeba przygotować wszystkie niezbędne dokumenty stać w ambasadzie j Wielkiej Brytanii w Tajlandzie - dostać wizę i przyjechać na stałe do Anglii! My ze swojej strony możemy pomóc z przygotowaniem wszystkiego +wraz wnioskami dla dzieci)))

Każdy z  UKJ wiz pracowniczych, wydawane jest spoza kraju dokąd państwo jedziecie pracować tzn. na terenie Anglii nie można starać się o цнrobienie wizy pracowniczej

Wszystkim obywatelom pochodzącym spoza UE, dla zrealizowania takiego wyjazdu jest potrzebna wiza, przy czym zaznaczymy, że wiza nie typu Schengen. Dla osób, które pragną odwiedzić Wyspy Brytyjskie (niezależnie od czasu przebywania na terenie Wysp), wystarczające jest posiadanie wizy Schengen, należy uzyskać konkretną wizę do Wielkiej Brytanii.Uzyskać wizę można zarówno przy pomocy doświadczonych specjalistów, jak i samodzielnie. Należy jednak pamiętać o zachowaniu dokładności podczas przygotowywania wszystkich koniecznych dokumentów. Proces uzyskiwania wizy do Wielkiej Brytanii jest uznawany za jeden z najtrudniejszych spośród wszystkich krajów.