Wiza do Ghany

Wize do Ghany otrzymujemy w Berlinie

Wizy

  Eksperci od spraw wiz do Ghany firmy NIKITA FIRST
  Profesjonalnie pomogą Państwu, przede wszystkim w takich sprawach jak:

   

  • - sprawdzenie poprawności przygotowanego zaproszenia lub vouchera,
  • - wypełnienie ankiety wizowej do Ghany i  rezerwacja terminu w ambasadzie
  • - przygotowanie niezbędnej polisy ubezpieczeniowej dla podróży do Ghany,
  • - nadajemy porady w zakresie złożenia wniosku wizowego do centrum wizowego lub konsulatu Ghany,
  • - przygotowanie pełnej listy dokumentów wraz z tłumaczeniem
  • - pomoc w otrzymaniu dokumentów z centrum wizowego lub konsulatu Ghany, bez konieczności Państwa obecności,
  • - konsultacje prawne w związku ze wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi Ghany,
  • - znalezienie tłumacza lub przewodnika w Ghanie,
  • - pomoc w rozwinięciu i zrozumieniu działania biznesu na terenie Ghany.

   


  W oddziale konsularnym Ghany w Warszawie we wtorki i czwartki.
  Cudzoziemcy podróżujący do Ghany powinni mieć ważną wizę dla wkroczenia na terytorium tego kraju.
  Istnieją wizy turystyczne i tranzytowe do Ghany.
  Wiza może zostać uzyskana w Konsulacie Ghany w Warszawie lub w innym przedstawicielstwie dyplomatycznym, czy też oddziale konsularnym znajdującycm się za granicą (Praga, Berlin).
  Wnioskujący o wizę powinni mieć przy sobie paszport, ważny jeszcze na okres przynajmniej 6 miesięcy. Powinno się również udokumentować posiadanie środków finansowych potrzebnych do przebywania na terenie Ghany, jak również bilety powrotne.


  1. Pomagamy w prawidłowym przygotowaniu i zebraniu niezbędnych dokumentów dla wizy do Ghany.
  2. Mogą Państwo skonsultować się z naszymi ekspertami w każdej kwestii związanej z wizą do Ghany. 
  3. Nasi eksperci zawsze są odpowiednio przygotowani i śledzą wszelkie zmiany w prawie wizowym dotyczącym Ghany.

  Wiza turystyczna do Ghany


  Wiza turystyczna jest wydawana tym osobom, które pragną odwiedzić Ghanę w celach turystycznych, wypoczynkowych, socjalnych, rekreacyjnych, czy też odwiedzić krewnych, przyjaciół lub przyjechać do Ghany w innych celach niewymagających dłuższego pobytu i niezwiązanych z pracą na jej terenie.
  Jeśli wnioskujący starał się o wielokrotny wjazd na teren kraju, to wiza ta pozwoli również nie tylko na jednokrotny wjazd do Ghany, ale również na wielokrotne jej odwiedziny w przeciągu trzech miesięcy (decyzję o tym wydaje konsul). Wizy wielokrotne w tej kategorii wydaje się odpowiednio na potrzeby i okoliczności planowanej podróży przedstawionej przez wnioskodawcę. Turystyczną wizę otrzymać można na 90 dni pobytu, jeśli dostarczy się szereg odpowiednich dokumentów.

  Wiza gościnna do Ghany


  Wiza gościnna wymaga zaproszenia do kraju od obywatela Ghany lub osoby, która otrzymała stałe miejsce zamieszkania na jej terenie i posiada prawo do zaproszenia cudzoziemca. Potwierdzone zaproszenie należy przekazać w oryginale do osoby, która zamierza składać dokumenty o uzyskanie wizy. Wizę gościnną można zamówić na okres ograniczający przebywanie w Ghanie do 3 miesięcy.


  Wiza biznesowa do Ghany


  Wiza biznesowa jest wydawana dla przedsiębiorców, pragnących udać się do Ghany w celach związanych z biznesem. Są to dla przykładu: udział w posiedzeniu, konferencji, szkoleniu, współpraca z firmami, organizacjami z Ghany, prowadzenie negocjacji biznesowych, założenie, usprawnianie i zarządzanie istniejącym biznesem na terenie Ghany, a także wszelkiego rodzaje inwestycje. Wiza biznesowa pozwala na 3-miesięczne przebywanie na terenie Ghany z możliwością wielokrotnego wjazdu, jeśli jest to konieczne. Minimalny okres potrzebny na rozpatrzenie wniosku o wizę wynosi 4 dni.
  Wiza pracownicza do Ghany


  Aby pracować jako cudzoziemiec na terytorium Ghany, potrzebne będzie uzyskanie wizy pracowniczej. W tym celu ważne jest, aby otrzymać zaproszenie i dokumenty uzupełniające, dotyczące działalności pracodawcy oraz potwierdzające posiadanie dyplomów, świadectw, certyfikatów wskazujących odpowiedni poziom kwalifikacji. Zezwolenie na pracę jest niezbędne do wydania późniejszego wniosku o zezwolenie na pobyt stały.


  Wiza studencka do Ghany


  Ta wiza jest potrzebna zagranicznym studentom, pragnącym studiować w Ghanie. Otrzymanie wizy wiąże się ze spełnieniem wymagań uniwersytetu i powinno być poświadczone poprzez pismo z instytucji edukacyjnej o przyjęciu studenta na studia, w których wnioskujący planuje pobierać naukę. Potrzebny jest również dowód posiadania środków finansowych niezbędnych dla opłacenia pobytu w okresie studiowania w Ghanie.


  Wiza tranzytowa przez Ghanę

  Niezbędne jest przedstawienie trasy, z zaznaczeniem gdzie dalej wybiera się wnioskodawca oraz odpowiednio ważna wiza do kraju docelowego. W takim wypadku podróżujący może przebywać w Ghanie na czas nie dłuższy niż 48 godzin.
  Wiza dla małżonka lub dziecka na podstawie zaproszenia od obywatela Ghany (wiza rodzinna do Ghany).
  Taką wizę wydaje się osobom, który rodzice lub małżonkowie są obywatelami Ghany.  Dodatkowo do listy podstawowych wymaganych dla wizy dokumentów, wnioskodawca powinien dostarczyć akt zawarcia małżeństwa, akt urodzenia lub jakikolwiek inny dokument, potwierdzający związek z obywatelem Ghany.

  Ghana. W tym kraju żyje 21 946 247 ludzi. Ponad 60% ludności żyje poza miastem. Na północy chaty nadal buduje się w sposób tradycyjny: z błota i patyków. Większość takich chat ma formę stożkową. Rodziny przyzwyczajone są do wspólnej budowy chat, ramię w ramię z nowym wspólnym dziedzińcem, w którym hoduje się ptaki i karmi się bydło. W Ghanie nadal popularne są stare wierzenia, w tym te związane z kultem zmarłych. Południe Ghany zamieszkują plemienia Akan, Fante i Ashanti, które w XVII wieku miały na tym terenie swoje królestwo.
  Struktura ich domów jest już nieco bardziej skomplikowana. Są one często w prostokątnym kształcie z dachami z blachy falistej (!). Najbardziej tradycyjne wydają się plemiona z północy Ghany. Są to m.in. Gonja, Wala i Dagomba.


  Ghana to kraj rozwijający się, znajdujący się na zachodnim wybrzeżu Afryki, ze stolicą w Akrze. Obiekty szczególnie ciekawe dla turystów znajdują się najczęściej w zaludnionych dzielnicach Akry, okręgu Kumasi, w regionie Aszanti oraz w pobliżu wybrzeża Centralnego rejonu. Dostęp do niektórych jest ograniczony przez ich istnienie w odległych rejonach kraju.

  Dla wjazdu do Ghany Polacy muszą uzyskać wizę.

  Wizę wydaje przedstawicielstwo dyplomatyczne w najbliższym kraju, w którym znajduje się konsulat lub ambasada Ghany. Dla Polaków jest to Konsulat Ghany w Warszawie.
  Ghana to zachodnio-afrykański kraj, który graniczy na północy z Burkina-Faso, na wschodzie z Togo, na zachodzie z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a na południu z Oceanem Atlantyckim. Wcześniej znana była jako brytyjska kolonia pod nazwą Gold Coast. Uzyskała niepodległość 6 marca 1957 roku i stała się pierwszym krajem czarnego narodu znajdującym się na południe od Sahary. System polityczny Ghany jawi się jako model demokracji o cechach stabilności politycznej, szanującej prawa człowieka. Gospodarka opiera się na wydobyciu minerałów, rolnictwie i innych zasobach naturalnych, w tym wyróbce lasów, rozległych połaciach gruntów rolnych, złożach złota, diamentów, manganu oraz ropy. Posiadając zasoby naturalne i ludzkie, stabilny system polityczny, liberalną gospodarkę i stale rozwijającą się infrastrukturę, Ghana szybko staje się atrakcyjna dla inwestorów i tych, którzy planują założenie biznesu w rejonie Afryki Zachodniej, co ułatwia dostęp do subregionalnych rynków. Niedawne odkrycie znacznych ilości ropy naftowej dodatkowo generuje popularność kraju w oczach prywatnych inwestorów. Umowy wielostronne są jedną z zalet związanych z inwestowaniem w Ghanie.
  Dla tych, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Ghanie
  Zaleca się kontakt z urzędem imigracyjnym co najmniej na tydzień przed wygaśnięciem wizy. Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów.

Pośrednictwo

  Przygotowanie dokumentów


  Wizę do Ghany Polacy mogą otrzymać, zwracając się do jej przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce.
  Wymagane dokumenty:
  1. Ważny bilet
  2. wypełniona ankieta wizowa w dwóch egzemplarzach
  3. 4 zdjęcia
  4. potwierdzona rezerwacja noclegu
  5. Potwierdzenie zatrudnienia oraz dowód niezależności finansowej, co umożliwia przebywanie na terytorium Ghany (może być to wyciąg z konta bankowego za ostatnie 3 miesiące).
  6. Dla osób niepełnoletnich – zgoda od oficjalnych opiekunów, jeśli osoba ta planuje jechać samodzielnie.
  7. Należy zaszczepić się przeciwko żółtej febrze.
  8. Szczególną cechą jest to, że w chwili otrzymania wizy należy mieć ze sobą kopię oryginalnego biletu do Ghany i przystąpić do rozmowy z pracownikiem konsularnym.


  Dokumenty dla wizy turystycznej do Ghany


  Wizy turystyczne do Ghany otrzymuje się na okres do 3 miesięcy i wymagane jest dostarczenie albo zaproszenia wystawionego przez biuro podróży, albo od firmy w Ghanie lub dokładnie opisaną trasę wycieczki na czas faktycznego przebywania na terytorium kraju. Obowiązkowo należy również przedstawić rezerwacje biletów oraz miejsc w pokojach hotelowych. Jeśli wnioskujący nie jest w posiadaniu środków finansowych potrzebnych na opłacenie wycieczki, to potrzebne będzie dostarczenie listu sponsorskiego, od osoby, która opłaci wszelkie koszty waszej wizyty w Ghanie.
  Dokumenty dla wizy gościnnej do Ghany
  Osoby wjeżdżające na terytorium kraju jako zwiedzający, nie mogą zostać zatrudnione.
  Wizę gościnną można otrzymać na krótki okres (do 3 miesięcy pobytu). Osoby niepełnoletnie, które podróżują bez oficjalnych opiekunów, muszą dostarczyć ich zgodę na taką wycieczkę.
  Dla wizy gościnnej potrzebne jest zaproszenie, które zawierać będzie informacje o miejscu pobytu, warunkach i okresie, w jakimktórym wnioskodawca ma przebywać w kraju oraz kto jest osobą zapraszającą (kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby). Jeśli zapraszającymi są osoby krewne, wymagany jest dokument potwierdzający pokrewieństwo.


  Dokumenty dla wizy biznesowej do Ghany.


  Wiza biznesowa to jedna z wiz krótkoterminowych. Na jej podstawie przebywanie w Ghanie jest dozwolone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Można wystąpić o nią ponownie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że odpowiednio dostarczy się dokumenty potwierdzające konieczność wizyt w Ghanie. Należy dostarczyć zaproszenie biznesowe. W takim zaproszeniu powinny się znaleźć informację o tym, na jaki okres i w jakim celu zapraszany jest wnioskodawca oraz gdzie będzie w tym czasie przebywać.  Wniosek powinien być złożony wraz z listem rekomendującym lub gwarancyjnym od pracodawcy, sponsora lub partnera biznesowego w Europie oraz z listem zapraszającym od osoby zapraszającej lub tej, która gotowa jest pokryć koszty pobytu wnioskodawcy w Ghanie oraz inne wiążące się z jego wizytą.


  Dokumenty dla wizy pracowniczej do Ghany.


  Dla wizy pracowniczej należy przedstawić szereg dokumentów podstawowych i uzupełniających. Do dokumentów uzupełniających zaliczają się zaproszenie od waszego pracodawcy w Ghanie, jak również, jeśli jest to konieczne, certyfikaty o poziomie kwalifikacji oraz inne według uznania urzędników konsularnych.

  Potrzebne jest również uzyskanie pozwolenia o pracę, do czego potrzebne jest dostarczenie:

  1. Wniosku od firmy o wydanie pozwolenia na pobyt stały,
  2. Dokumenty firmowe (świadectwo rejestracji),
  3. Formularz o pozwolenie
  4. 3 zdjęcia o rozmiarach paszportowych,
  5. List-zgoda od Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  6. CV z Waszą biografią,
  7. Zaświadczenie o braku karalności od policji,
  8. Raport medyczny o stanie zdrowia,
  9. Umowa o pracę
  10. Kopia certyfikatu podatkowego firmy zapraszającej.

   

Wniosek

Wzor wizy

  Konsultacje i odpowiedzi

  Dokumenty przyjmuje się:
  Od godziny 10:00 do 14:00.

  W oddziale konsularnym Ghany w Warszawie we wtorki i czwartki.
  Cudzoziemcy podróżujący do Ghany powinni mieć ważną wizę dla wkroczenia na terytorium tego kraju.  Istnieją wizy turystyczne i tranzytowe do Ghany.

  Wiza może zostać uzyskana w Konsulacie Ghany w Warszawie lub w innym przedstawicielstwie dyplomatycznym, czy też oddziale konsularnym znajdującycm się za granicą (Praga, Berlin).
  Wnioskujący o wizę powinni mieć przy sobie paszport, ważny jeszcze na okres przynajmniej 6 miesięcy. Powinno się również udokumentować posiadanie środków finansowych potrzebnych do przebywania na terenie Ghany, jak również bilety powrotne.
  Pomagamy w prawidłowym przygotowaniu i zebraniu niezbędnych dokumentów dla wizy do Ghany.
  Mogą Państwo skonsultować się z naszymi ekspertami w każdej kwestii związanej z wizą do Ghany. 
  Nasi eksperci zawsze są odpowiednio przygotowani i śledzą wszelkie zmiany w prawie wizowym dotyczącym Ghany.
   

  Eksperci od spraw wiz do Ghany firmy „Nikitafirst.pl”
  Profesjonalnie pomogą Państwu, przede wszystkim w takich sprawach jak:
  - sprawdzenie poprawności przygotowanego zaproszenia lub vouchera,
  - wypełnienie ankiety wizowej do Ghany i  rezerwacja terminu jej złożenia,
  - przygotowanie niezbędnej polisy ubezpieczeniowej dla podróży do Ghany,
  - porady w zakresie złożenia wniosku wizowego do centrum wizowego lub konsulatu Ghany,
  - przygotowanie pełnego zestawu dokumentów wraz z tłumaczeniem,
  - zasugerowanie konieczności dostarczenia dodatkowych przydatnych dokumentów,
  - pomoc w otrzymaniu dokumentów z centrum wizowego lub konsulatu Ghany, bez konieczności Państwa obecności,
  - konsultacje prawne w związku ze wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi Ghany,
  - znalezienie tłumacza lub przewodnika w Ghanie,
  - pomoc w rozwinięciu i zrozumieniu działania biznesu na terenie Ghany.

  Osoby wjeżdżające na terytorium kraju jako zwiedzający, nie mogą zostać zatrudnione.
  Wizę gościnną można otrzymać na krótki okres (do 3 miesięcy pobytu). Osoby niepełnoletnie, które podróżują bez oficjalnych opiekunów, muszą dostarczyć ich zgodę na taką wycieczkę.
  Dla wizy gościnnej potrzebne jest zaproszenie, które zawierać będzie informacje o miejscu pobytu, warunkach i okresie, w jakimktórym wnioskodawca ma przebywać w kraju oraz kto jest osobą zapraszającą (kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby). Jeśli zapraszającymi są osoby krewne, wymagany jest dokument potwierdzający pokrewieństwo.

  Wiza biznesowa to jedna z wiz krótkoterminowych. Na jej podstawie przebywanie w Ghanie jest dozwolone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Można wystąpić o nią ponownie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że odpowiednio dostarczy się dokumenty potwierdzające konieczność wizyt w Ghanie. Należy dostarczyć zaproszenie biznesowe. W takim zaproszeniu powinny się znaleźć informację o tym, na jaki okres i w jakim celu zapraszany jest wnioskodawca oraz gdzie będzie w tym czasie przebywać.  Wniosek powinien być złożony wraz z listem rekomendującym lub gwarancyjnym od pracodawcy, sponsora lub partnera biznesowego w Europie oraz z listem zapraszającym od osoby zapraszającej lub tej, która gotowa jest pokryć koszty pobytu wnioskodawcy w Ghanie oraz inne wiążące się z jego wizytą. 

  Na imigrację do Ghany prawa nie mają: Przedstawione niżej osoby nie mogą wjeżdżać na teren Ghany:
  1. Osoby z chorobami psychicznymi
  2. Osoby, uznane przez personel medyczny za zagrożenie dla zdrowia innych. 
  3. Osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia osób postronnych.
  4. Osoby, przeciwko której zastosowano deportację, która nadal obowiązuje.
  5. Osoby skazane w innym kraju wyrokiem sądowym, na podstawie umowy o ekstradycji z 1960 r.
  Odwiedzający Ghanę, w punkcie wjazdowym, może zostać zobowiązany do przedstawienia ważnego, międzynarodowego certyfikatu szczepienia przeciwko żółtej febrze.

  Opieka zdrowotna dla przybywających do Ghany. Dokumentacja o szczepieniu przeciwko żółtej febrze jest wymagana w przypadku osób wnioskujących o pobyt dłuższy niż 9 miesięcy, które przyjeżdżają z krajów, w których występuje ryzyko zarażenia.

  Ośrodki zdrowia w Ghanie są liczebnie ograniczone, zwłaszcza poza stolicą Akrą. Podróżujący powinni nosić ze sobą odpowiednie i niezbędne leki wydane na receptę, wraz z kopiami tych recept, nazwami rodzajowymi leków i nazwami leków zastępczych, które mogą być wydane bez recepty.
  W Ghanie popularnie występują również inne choroby takie jak malaria, żółta febra, gorączka denga i są to choroby groźne szczególnie dla europejczyków. Należy zapobiegać ukąszeniom i dokonywać odpowiednich szczepień, ponieważ choroby te występują we wszystkich obszarach kraju. Podróżni powinni nosić i używać środków odstraszających owady, które zawierają przynajmniej 20% zawartości DEET (Diethyltoluamidum), olejek z cytryny eukaliptusa lub IR3535. Malaria jest poważną chorobą, często śmiertelną, a zarazić się nią można w Ghanie o każdej porze roku. Przed podróżą należy omówić z lekarzem najlepsze sposoby i lekarstwa przeciwdziałające zarażeniu się malarią.
  Żółta febra i wirus Denga przenoszone są przez ukąszenia komarów.
  Żółta febra to najpoważniejsza z tych chorób, mimo tego, że nieczęsto zarażają się nią turyści, to może być ona niezwykle poważna. W 10% zarażonych przypadków prowadzi do śmierci.
  Wirus Denga powoduje gorączkę, dreszcze, silny ból głowy i mięśni. Obecnie brak jest szczepień przeciwko wirusie Denga i sprawdzonych sposobów leczenia. Z tego powodu choroba ta jest niezwykle groźna i prowadzi do poważnych, a nawet śmiertelnych przypadków.
  Choroby biegunkowe są również popularne wśród turystów, nawet w dużych ośrodkach miejskich czy luksusowych hotelach. Podróżni mogą zniżyć ryzyko biegunki poprzez dokładne mycie rąk i stosowanie środków do ich dezynfekcji zwłaszcza przed przygotowaniem jedzenia lub spożywania go rękami.
  Wszystkie zalecane szczepionki, jakie powinno się wykonać przed wyjazdem do Ghany:
  Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest zalecane dla wszystkich turystów, którzy chcą zatrzymać się na dłużej niż cztery tygodnie, lub tych, którzy będą podróżować po terenach pozamiejskich, a w szczególności spodziewają się spotkania zwierząt.
  Gruźlica to również częsta choroba. Osoby planujące przebywanie w Ghanie powinny rozważyć przeprowadzenie tuberkulinowych testów skórnych przed wyjazdem, jak również powtórzenie tego zabiegu od 6 do 12 tygodni po powrocie z Ghany.
  Szczepionka przeciwko Schistosomatozie powodowanej przez robaki pasożytnicze, które rozprzestrzeniają się za pośrednictwem ślimaków w słodkiej wodzie.

  Więcej informacji na temat epidemii chorób zakaźnych za granicą lub uzyskanie konsultacji możliwe jest u Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na ich stronie internetowej. Zawarte są tam dodatkowe informacje na temat zdrowia dla podróżnych, w tym szczegółowe informacje o poziomie usług medycznych w konkretnym kraju.

  Z chęcią pomożemy Państwu w przygotowaniu wizy i ubezpieczenia waszego pobytu w Ghanie.
   

  Podwójne obywatelstwo w Ghanie. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie z 2002 roku, Ghana akceptuje podwójne obywatelstwo. Od tego czasu, Ambasada Ghany odbiera i przetwarza wnioski o podwójne obywatelstwo.

  Aby otrzymać obywatelstwo Ghany, należy:

  1. Przedstawić potwierdzenie obywatelstwa Ghany rodziców.
  2. Akt urodzenia wnioskodawcy
  3. Dowód osobisty wnioskodawcy
  4. Paszport wnioskodawcy
  5. Drugi paszport i obywatelstwo drugiego kraju wnioskodawcy
  6. Wniosek i opłata manipulacyjna. 

  Wszystkie wnioski będą przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Akrze w Ghanie, gdzie podjęta zostanie ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu podwójnego obywatelstwa.

  Wizy wydaje się najczęściej na pobyt krótki – do 3 miesięcy. Mając podstawy do dłuższego pobytu Istnieje możliwość otrzymania wizy rocznej. Dotyczy to przede wszystkim wizy pracowniczej i studenckiej. Wnioski o przedłużenie ważności wizy należy kierować do rozpatrzenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
  Procedura przedłużenia ważności wymaga:
  1. Posiadania ważnego paszportu.
  2. Wniosku z urzędu imigracyjnego
  3. Dwóch zdjęć rozmiaru paszportowego.
  4. List wnioskujący przedstawiający przyczyny przyjazdu (jeśli wnioskuje się o pobyt dłuższy niż 3 miesiące).
  5. Bilet powrotny, który potwierdza możliwość opuszczenia kraju przed terminem wygaśnięcia wizy.
  6. Dokumenty o inwestycjach w Ghanie (dla potencjalnych inwestorów)
  7. Płatność za usługę rozpatrzenia wniosku.
  Dla odwiedzających Ghanę konieczne jest uświadomienie sobie, że posiadanie wizy nie jest jednoznaczne z prawem do wjazdu na teren kraju. Każda osoba może spotkać się z odmową wjazdu na teren Ghany, jeśli znajduje się ona w kategorii imigrantów zakazanych lub jeśli nie spełniają oni wymogów wymaganych przez celników w porcie wjazdowym. Władze Ghany nie ponoszą finansowej odpowiedzialności za ewentualne zawrócenie do kraju ojczystego.

  Warunki wydania wizy
  1. Wszyscy odwiedzający Ghanę, wjeżdżający na jej terytorium powinni posiadać ważny paszport i wizę / zezwolenie, z wyjątkiem obywateli państw członkowskich Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej oraz innych krajów, z którymi władze Ghany podpisały odpowiednie dwustronne porozumienia.
  2. Wizy mogą być przyznawane pracownikom organizacji międzynarodowych i ich gościom, jak również wnioskującym, pragnącym odwiedzić Ghanę w celach pracowniczych, biznesowych, turystycznych, naukowych, a także w celu odwiedzenia członków rodziny i w celach tranzytowych.
  3. Wiza może być wydana na potrzeby jednokrotnego lub wielokrotnego wjazdu na teren kraju. Wizy wielokrotne pozwalają posiadającemu na nieograniczoną ilość wjazdów na teren kraju w okresie ważności przedstawionej w wizie.
  Długość pobytu w Ghanie posiadającego wizę / pozwolenie, określone zostanie poprzez władzę imigracyjne Ghany w punkcie, w którym wnioskujący przekroczy granicę, czyli w tzw. porcie wjazdowym.
  4. Wiza jest ważna w okresie do 3 miesięcy od daty jej wydania. Jeśli posiadający nie wjedzie na teren Ghany w ciągu tego okresu, jego wiza staje się nieważna.
  5. Osoba, która wjeżdża do Ghany jako turysta, nie może podjąć pracy na jej terytorium.
  6. Wizy awaryjne (natychmiastowe) mogą zostać wydane w porcie wjazdowym dla tych odwiedzających, którzy przyjeżdżają z kraju, gdzie nie znajdują się żadne przedstawicielstwa dyplomatyczne Ghany, ale takie przypadki muszą być wcześniej zatwierdzone przez dyrektora Urzędu Imigracyjnego, za pośrednictwem swoich sponsorów, zanim wnioskujący przyjedzie do Ghany.
  7 Przedłużenie okresu przebywania w Ghanie, gdy osoba znajduje się już na jej terytorium, możliwe jest jedynie poprzez Urząd imigracyjny Ghany. Wnioskującym poleca się wcześniejszą wizytę pod tym adresem: http://@@@.ghanaimmigration.org/
  Znajdują się tam wskazówki jak przedłużyć swój pobyt w Ghanie.
  8. Odwiedzającym Ghanę zaleca się, aby upewnili się, że mają wszelkie niezbędne dokumenty przed ich przybyciem do kraju.
  Wizy do Ghany rozpatrza się w terminie minimalnym 4 dni, lecz najczęściej rozpatrzenie wniosku trwa do 14 dni.

  Dla wizy pracowniczej należy przedstawić szereg dokumentów podstawowych i uzupełniających. Do dokumentów uzupełniających zaliczają się zaproszenie od waszego pracodawcy w Ghanie, jak również, jeśli jest to konieczne, certyfikaty o poziomie kwalifikacji oraz inne według uznania urzędników konsularnych.
  Potrzebne jest również uzyskanie pozwolenia o pracę, do czego potrzebne jest dostarczenie:

  Wniosku od firmy o wydanie pozwolenia na pobyt stały,
  Dokumenty firmowe (świadectwo rejestracji),
  Formularz o pozwolenie
  3 zdjęcia o rozmiarach paszportowych,
  List-zgoda od Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  CV z Waszą biografią,
  Zaświadczenie o braku karalności od policji,
  Raport medyczny o stanie zdrowia,
  Umowa o pracę
  Kopia certyfikatu podatkowego firmy zapraszającej.
  Podczas procesu rozpatrzenia wniosku, może się okazać, że potrzebne są również inne dokumenty.

   

  O uzyskanie wizy można zwrócić się drogą pocztową lub osobiście.

  • Wnioski powinny zostać wypełnione w języku angielskim (drukowanymi literami) w czterech egzemplarzach (4 komplety), podpisane danymi, które widnieją w paszporcie wraz z wpisaną datą. Wypełnione wnioski przedstwione powinny być wraz z:
  • Ważnym paszportem, którego ważność jest dłuższa niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
  • Cztery fotografie w rozmiarach paszportowych
  • Bilet powrotny (potwierdzenie)
  • Kopia międzynarodowego certyfikatu zaświadczającego o szczepionce przeciwko żółtej febrze.
  • Rozpatrzenie takiego wniosku trwa przynajmniej 10 dni roboczych. W przypadku wizy natychmiastowej czas potrzeby na przygotowanie wizy to minimum 3 dni robocze.
  • Wnioskujący, powinni upewnić się, że dostarczyli wszystkie niezbędne dokumenty. Przedstawienie niepełnego zestawu dokumentów może spowodować znaczące opóźnienia w procesie przygotowania wizy, a nawet w niektórych przypadkach doprowadzić do wydania decyzji odmownej.
  • W przypadku wysyłania wniosku pocztą należy na kopercie dołączyć adres wnioskującego, z którego wysłany jest wniosek lub wysłać wniosek za pomocą usługi kurierskiej oferującej przesłanie paszportu z powrotem do właściciela. Dla przedstawicieli medialnych, którzy chcą wjechać do Ghany w związku z konferencjami prasowymi lub wydarzeniami medialnymi potrzebne jest uzyskanie akredytacji prasowej.
  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy

  Opinie

  Opinie o firmie "NIKITA FIRST"

  Dziękuję bardzo.  Super spólka. Super kolektyw. 15-03-2024

  Ocena:
  5

  Odpowiedź eksperta:
  Dziekujemy!
  14.03.2024

  Ważne dokumenty

  Szukaj w serwisie

  Doradca w sprawach Ghanie

  Konsultacje i odpowiedzi

  Obywatelowi jakiego Państwa? Polski ? 

  Dokumenty przyjmuje się:
  Od godziny 10:00 do 14:00.

  W oddziale konsularnym Ghany w Warszawie we wtorki i czwartki....

  Eksperci od spraw wiz do Ghany firmy „Nikitafirst.pl”
  Profesjonalnie pomogą Państwu, przede wszystkim w takich sprawach...

  Osoby wjeżdżające na terytorium kraju jako zwiedzający, nie mogą zostać zatrudnione.
  Wizę gościnną można otrzymać na...

  Wiza biznesowa to jedna z wiz krótkoterminowych. Na jej podstawie przebywanie w Ghanie jest dozwolone na okres nie dłuższy niż 3...

  Na imigrację do Ghany prawa nie mają: Przedstawione niżej osoby nie mogą wjeżdżać na teren Ghany:
  1. Osoby z...

  Opieka zdrowotna dla przybywających do Ghany. Dokumentacja o szczepieniu przeciwko żółtej febrze jest wymagana w przypadku...