Wiza do Iranu

Wizy

  Wiza do Iranu.

  Według prawodawstwa Islamskiej Republiki Iranu wjazd obcokrajowców na terytorium tego państwa jest możliwy tylko po otrzymaniu wizy wjazdowej. Istnieją następujące rodzaje wiz do Iranu:


  • Wiza turystyczna;
  • Wiza gościnna (celem odwiedzin)
  • Wiza tranzytowa;
  • Wiza wjazdowa lub tranzytowa, wydawana kierowcom samochodów ciężarowych przewożącym towary;
  • Wiza wjazdowa z prawem do podjęcia pracy (wiza pracownicza);
  • Wiza pielgrzymia;
  • Wiza zezwalająca na wjazd do wolnych stref ekonomicznych Iranu;
  • Wiza studencka;
  • Wiza dziennikarska;
  • Wiza dyplomatyczna i służbowa.


  Wydanie wizy, włączając w to przygotowanie zaproszenia wizowego wraz z samo wizą w Konsulacie Iranu zajmuje około 30 dni roboczych.

  Do przygotowania wizy do Iranu wymagane są następujące dokumenty:

   

  1. Koperta ze znaczkiem pocztowym wraz z adresem zwrotnym w przypadku odesłania paszportu pocztą;
  2. Dwa wypełnione oświadczenia wraz z kopiami;
  3. Paszport z minimum dwoma wolnymi stronami na wizy;
  4. Dane ankietowe;
  5. Dwie fotografie formatu paszportowego (kobiety muszą być w hidżabie – islamskim nakryciu głowy - chustce)
  6. Paszport powinien być ważny przez okres 6 miesięcy po zakończeniu planowanej podróży.

  Długość przebywania w kraju na wizie turystycznej nie może przekraczać 30 dni.
  Osoba posiadająca w swoim paszporcie jakiekolwiek wizy Izraela, lub jakiekolwiek pieczątki, adnotacje izraelskie nie ma prawa wjazdu na terytorium Iranu.
  Dzieci do lat 16 są wpisywane w wizy rodziców (matki)

  Wiza turystyczna do Iranu

  Otrzymanie wizy drogą zwrotu do biura turystycznego. Wiza turystyczna do Iranu zwykle jest tworzona na podstawie zaproszenia wizowego (wniosku wizowego). Wniosek wizowy tworzy się na podstawie ubiegania się zapraszających jednostek prawnych i organizacyjnych (w danym przypadku firm turystycznych).


  Celem otrzymania wizy turystycznej wniosek wizowy przygotowuje się w biurze turystycznym, które w danym przypadku jest stroną zapraszającą. Dla sporządzenia „zaproszenia” konieczne jest miesiąc przed wyjazdem wysłanie nam następujących Państwa danych:

   

  1. Kolorowa zeskanowana kopia pierwszej strony paszportu dobrej jakości;
  2. Wypełniona ankieta wizowa;


  Dokumenty te są odsyłane do MSZ Iranu dla utworzenia sześcioznakowego numeru pozwolenia dla otrzymania wizy. Ten numer twory się w ciągu 15 dni. Po tym jak otrzymacie Państwo numer pozwolenia, koniecznym będzie zwrócenie się do konsulatu Iranu o wizę.


  Terminy ważności 

  1. Wiza turystyczna, wiza biznesowa (gospodarcza) i wiza dla pielgrzymów jest wydawana na okres jednego miesiąca i jest ważna przez okres 3 miesięcy od momentu utworzenia.
  2. Wizy tranzytowe są ważne na okres pięciu dni.
  3. Wiza w porcie lotniczym jest wydawana na 15 dni. Wiza w konsulacie Iranu może być wydana na 30 dni. Dla odnowienia lub przedłużenia wizy należy zwrócić się do konsulatu Islamskiej Republiki Iranu.


  Wiza tranzytowa

  Przy przejeżdżaniu przez terytorium Iranu niezbędna jest wiza tranzytowa. Wiza tranzytowa Iranu jest wydawana w dowolnym państwie sąsiadującym z Iranem. Można to załatwić w Baku, Erewaniu, Istambule, Ankarze, Heracie, Aszchabadzie i Mary, w Taszkiencie, Damaszku, Ammanie, i innych miastach rejonu Azji. Zwykle cena wizy tranzytowej wynosi 30$ USA. Termin wystawienia wizy tranzytowej wynosi od 3 do 10 dni kalendarzowych.
   

Pośrednictwo

Wniosek

Wzor wizy

  Ważne dokumenty

  Szukaj w serwisie

  Doradca w sprawach Iranu