Prawnik i kwestie wizowe

Europa

Eksperci od spraw wiz do Ghany firmy „Nikitafirst.pl”
Profesjonalnie pomogą Państwu, przede wszystkim w takich sprawach...

Osoby wjeżdżające na terytorium kraju jako zwiedzający, nie mogą zostać zatrudnione.
Wizę gościnną można otrzymać na...

Wiza biznesowa to jedna z wiz krótkoterminowych. Na jej podstawie przebywanie w Ghanie jest dozwolone na okres nie dłuższy niż 3...

Na imigrację do Ghany prawa nie mają: Przedstawione niżej osoby nie mogą wjeżdżać na teren Ghany:
1. Osoby z...

Opieka zdrowotna dla przybywających do Ghany. Dokumentacja o szczepieniu przeciwko żółtej febrze jest wymagana w przypadku...

Podwójne obywatelstwo w Ghanie. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie z 2002 roku, Ghana akceptuje podwójne obywatelstwo. Od tego...

Wizy wydaje się najczęściej na pobyt krótki – do 3 miesięcy. Mając podstawy do dłuższego pobytu Istnieje możliwość otrzymania...

Warunki wydania wizy
1. Wszyscy odwiedzający Ghanę, wjeżdżający na jej terytorium powinni posiadać ważny paszport i wizę...

Dla wizy pracowniczej należy przedstawić szereg dokumentów podstawowych i uzupełniających. Do dokumentów uzupełniających...

O uzyskanie wizy można zwrócić się drogą pocztową lub osobiście.

  • Wnioski powinny zostać wypełnione w języku...

odpowiedź będzie wkrótce